Sportovní oddíly a zájmové spolky mohou žádat o dotace

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci si mohou od středy 13. října žádat o finanční podporu na příští rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022. Na svém posledním zasedání to schválili blanenští radní.

Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť i o peníze na vlastní činnost. Subjekty, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce. Uzávěrka pro podávání žádostí v obou programech je 10. listopadu 2021 do 16:00 hodin.

Formuláře v elektronické podobě naleznete na webu města Blanska

14. 10. 2021, 08:50 h | odbor správy a rozvoje města