Upravovat zeleň na pozemcích města lze jen se souhlasem radnice

Upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně. V ní se kromě jiného uvádí, že provádění jakýchkoliv úprav či výsadby veřejné zeleně je možné pouze se souhlasem vlastníka veřejné zeleně a pozemku. Znamená to, že obyvatelé nemohou bez souhlasu města na městských pozemcích vysazovat a kácet stromy nebo i sekat trávu. V opačném případě jim hrozí postih. V případě, že občané chtějí vysadit dřevinu na pozemku města nebo ji pokácet, nechť se obrátí na oddělení komunální údržby a pozemků odboru správy a rozvoje města.

29. 10. 2021, 10:18 h | odbor správy a rozvoje města