Český červený kříž testuje i večer a o víkendech

Český červený kříž zajišťuje ve spolupráci s KSMB testování účastníků tanečních kurzů v Blansku. Je nutné se přihlásit předem přes registrační formuláře na webových stránkám ČČK Blansko. Tam zájemci naleznou odkaz na Mobilní odběrový tým (Taneční Blansko), který testování provádí v budově blanenského kina i ve večerních hodinách, vždy ve čtvrtek od 16:15 do 19:00 hodin. Otestovat se mohou jak sami účastníci kurzů, tak jejich doprovod. ČČK nabízí služby mobilního týmu také organizátorům kulturních a společenských akcí, kteří se mohou domluvit na individuálních testech pro návštěvníky na tel.: 724 541 008

19. 10. 2021, 13:25 h