Hledá se nájemce občerstvení v aquaparku

Oznámení o podnájmu nebytových prostor v areálu Aquaparku Blansko – občerstvení o celkové výměře 651,6 m².

Jedná se o prostory v areálu Aquaparku Blansko:

 • provozní místnost v I. NP o výměře 215,5 m²
 • zázemí provozní místnosti o výměře 57,2 m²
 • místnost občerstvení ve II. NP o výměře 86,9 m²
 • WC a část místnosti v I.NP o výměře 12 m²
 • stánek s občerstvením umístěný pod terasou krytých lázní o výměře 5 m², včetně související plochy pro posezení o výměře 75 m²
 • plocha pro posezení hostů a umístění stánků pro občerstvení o výměře 200 m².

Žádost musí obsahovat:

 • nekuřácké zařízení
 • jednoduchý podnikatelský záměr
 • návrh nájemného a služeb v Kč /letní sezónu: 
 • minimální požadovaná výše nájemného = 247.800,- Kč + DPH/sezónu,
 • elektřina dle podružného měřidla (cca 40.000,- Kč + DPH),
 • lapol tuku = 5.600,- Kč + DPH,
 • poskytnut služby 7.500,- Kč + DPH/ měsíc (podíl nákladů na ohřev TUV,
 • podíl nákladů na odvoz a likvidaci TKO, podíl nákladů za vodné, stočné)
 • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu: Služby Blansko, s.r.o., nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, podatelna městského úřadu – v zalepené obálce s nápisem: „Občerstvení Aquapark Blansko“ v termínu do 17. února 2022.

Prohlídka výše uvedených prostor občerstvení v Aquaparku proběhne v pondělí 7. února 2022 v 10:00 hodin, sraz u hlavního vstupu do Aquaparku.

27. 1. 2022, 06:42 h