Město hledá firmu, která zpracuje projekt úprav na Palavě

Město vypsalo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na revitalizaci rekreační oblasti Palava. Nabídky lze posílat do 1. února 2022 do 9:00 hodin. Podrobnosti k vypsané zakázce najdete v tomto odkazu.

Revitalizaci rekreační oblasti na základě námětů od obyvatel města navrhla studie Mendelovy univerzity. Na Palavě se v příštích letech počítá s vybudováních zpevněných ploch pro pěší, s úpravami parkovacích ploch, s rekonstrukcí budov nebo otevřením koryta potoka a úpravami zeleně.

27. 1. 2022, 15:42 h | odbor správy a rozvoje města