Statistici zahájili šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) zahájil šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvaný Životní podmínky 2022. Dlouhodobý výzkum získává srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se v České republice uskuteční v 11 473 domácnostech, které náhodně vybral počítač.

Výzkum se koná od 29. ledna 2022 do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Oslovení občané se s případnými dotazy mohou obracet na pracovnici ČSÚ Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233 nebo 731 439 303.

18. 2. 2022, 06:55 h