Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v dubnu

Svoz nebezpečných odpadů v Blansku i jeho místních částech proběhne od 22. do 30 dubna. Přesný rozpis termínů a míst včetně podrobností o přijímaných odpadech je zveřejněný na stránkách odboru správy a rozvoje města. Mimo uvedené termíny mohou občané Blanska ukládat nebezpečný odpad ve sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

12. 3. 2022, 15:00 h | odbor správy a rozvoje města