Červený kříž vyhlásil sbírku zdravotnického materiálu pro Ukrajinu

Český červený kříž pořádá sbírku zdravotnického materiálu a finanční sbírku pro válkou zmítanou Ukrajinu. V Blansku mohou lidé nosit například obinadla, náplasti, trojcípé šátky, dlahy nebo zdravotnické rukavice vždy v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin na sběrné místo ČČK ve dvoře objektu v Sadové ulici 2. Peníze lze posílat na účet číslo 333999/2700 variabilní symbol 1502. „Pořádáme sbírky na podporu Ukrajinského červeného kříže. Sbíráme zdravotnický materiál a finanční dary – to je to, o co nás naši partneři na Ukrajině žádají,“ Jiří Kučera z Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko.

sbirka-cck-88788-6065_800.jpg

1. 3. 2022, 08:27 h