Město vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektu úprav na Palavě

Město hledá projekční kancelář, která zpracuje projektovou dokumentaci revitalizace rekreační oblasti Palava. Zájemci mohou své nabídky podávat do 4. dubna 2022 v 8:00 hodin. Poptáváme projekční práce, které se týkají především dopravních staveb, pozemních staveb včetně sítí a úprav samotné vodní nádrže. Část prací je možné zajistit subdodavatelsky. Součástí plnění je také inženýrská činnost a autorský dozor. Podrobnosti k vypsané zakázce najdete v tomto odkazu.

Koncepci revitalizace rekreační oblasti Palava navrhli na základě námětů od obyvatel města studenti Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity Brno. Na Palavě se v příštích letech počítá s vybudováních zpevněných ploch pro pěší, s úpravami parkovacích ploch a zeleně, s úpravou břehů, doplněním osvětlení, s rekonstrukcí budov nebo částečným otevřením koryta potoka.

17. 3. 2022, 13:54 h | odbor správy a rozvoje města