Knihovna hledá lektory pro výuku češtiny

Městská knihovna Blansko a Centrum pro cizince JMK hledají lektory češtiny pro výuku cizinců, především příchozích z Ukrajiny. Vhodný uchazeč by měl mít pedagogické zkušenosti, případně studovat VŠ. Vhodné je vzdělání v oblasti jazykové výuky (nikoliv výhradně výuky češtiny). Není nutné ovládat ruštinu či ukrajinštinu. Práce není vhodná pro studenty středních škol.

Kurzy češtiny pro cizince budou probíhat dle možností lektora vždy minimálně dvakrát týdně. Plat je stanoven na 320 Kč za 45 min. vyučovací hodiny. Lektorovi se dostane metodické vedení a zaškolení v oblasti výuky. Městská knihovna Blansko a Centrum pro cizince JMK hledají lektory pro děti i dospělé.

Zájemce mohou své nabídky zasílat na e-mail: osmera.radim@jmk.cz.

kurzy-knihovna-38267-9070_800.jpg

26. 3. 2022, 05:59 h