Poplatek ze psů je nutné uhradit do konce dubna

Upozorňujeme, že se blíží termín splatnosti poplatku ze psů. Poplatek, který určuje obecně závazná vyhláška, musí držitelé psů uhradit nejpozději do 30. dubna. Učinit tak mohou bankovním převodem, v hotovosti na pokladně budovy městského úřadu na náměstí Republiky nebo složenkou na poště. Složenky s výzvou k uhrazení poplatku dostanou držitelé do schránek.

Připomínáme, že veškeré změny spojené s držením psa, jako je například úmrtí psa, narození psa, přestěhování se, změna držitele psa apod., je nutné hlásit včas na pokladně městského úřadu, nebo odeslat na e-mail: pes@blansko.cz. Formuláře jsou k dispozici také na webu města v sekci formuláře. Zde najdete formulář nutný k ohlášení poplatku ze psa i formulář sloužící pro odhlášení psa.

6. 4. 2022, 15:17 h | finanční odbor