Mateřské školy nabídnou prázdninový provoz

Mateřské školy v Blansku po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu v měsících červenec a srpen 2022. Většina mateřských škol nabídne pět týdnů prázdninového provozu. Dvoutřídní školka v Dolní Lhotě stejně jako MŠ Dvorská 26 zajistí kvůli čerpání dovolených zaměstnanců tři týdny prázdninového provozu, jednotřídní MŠ Těchov bude otevřena poslední týden prázdnin. Zcela uzavřená zůstane během obou prázdninových měsíců pouze MŠ Dvorská 30. Důvodem je plánovaná rekonstrukce elektroinstalace. 

Mateřské školy budou k docházce v červenci a v srpnu přijímat pouze děti, které je navštěvují i během školního roku. Děti z jiných mateřských škol o prázdninách přijímány nebudou.

skolky-23775-1195_800.jpg

5. 5. 2022, 14:11 h | odbor správy a rozvoje města