Na Hořících začínají opravy komunikace k ranči

Na Hořicích začíná rekonstrukce autobusové točny a komunikace vedoucí k penzionu a ranči U Strakatého koně. Obyvatele i návštěvníky této místní části čekají během stavby dopravní omezení. Od 4. července bude komunikace uzavřena pro motorová vozidla. Pro pěší bude přístup k domům po celou dobu stavby umožněn. „Protože se jedná o dlouhý a úzký úsek, není možné stavbu provádět za provozu. S ohledem na přítomnost stavební techniky také není možné práce v této lokalitě provádět po menších úsecích. Přesto budeme v průběhu stavby v maximální míře umožňovat průjezd tam, kde to stavební práce dovolí,“ vysvětlil stavbyvedoucí Jan Kobrle.

Příjezd k rodinným domům v mimořádných situacích (např. převoz nemocného, stěhování apod.) je nutné domluvit s techniky stavby.  

Parkování je možné na sběrném parkovišti na začátku obce nebo vyznačených místech podél hlavní silnice nebo na jiném místě po domluvě se stavbyvedoucím.

Z důvodů úplné uzavírky komunikace se přesouvá autobusová zastávka. Autobusy budou během stavby zastavovat na parkovišti na začátku Hořic.

Svoz odpadu bude zajištěn ve stejné dny jako dosud. Z úseků, kam nezajede popelářský vůz, stavební firma zajistí přemístění popelnic na svozové místo. Následně je vrátí k nemovitostem.

27. 6. 2022, 09:42 h | odbor správy a rozvoje města