Do blanenských základních škol nastoupily více než dva tisíce žáků

Do čtyř základních škol zřizovaných městem Blanskem ve školním roce 2022/2023 nastoupilo 2056 žáků, což je asi o stovku více než v minulém školním roce. Z toho v prvních třídách bylo 249 dětí. Dalších 28 dětí navštěvuje dvě přípravné třídy. Do mateřských škol zřizovaných městem Blanskem v tomto školním roce nastoupilo 614 dětí.

Základní škola Počet žáků celkem Počet žáků  v 1. ročníku  
ZŠ a MŠ Dvorská  527  85  
ZŠ Erbenova 492 45  
ZŠ TGM  540 42 + 1 třída přípravná – 14 žáků
ZŠ a MŠ Salmova 497 77 + 1 třída přípravná – 14 žáků

Údaje k 1. září 2022

Mateřská škola Počet dětí
MŠ Divišova 74
MŠ Dvorská 96 132
MŠ Rodkovského 182 
MŠ Údolní 97 
MŠ Těchov 26
ZŠ a MŠ Salmova  50
ZŠ a MŠ Dvorská 53

Údaje k 1. září 2022

7. 9. 2022, 15:58 h | odbor správy a rozvoje města