Návrat do Býčí skály připomene objevy Jindřicha Wankla

Objevy v jeskyni Býčí skála, které před 150 lety učinil badatel Jindřicha Wankel, připomene v sobotu 17. září program v Josefovském údolí u Adamova. Setkání nese název Návrat do Býčí skály a jako hlavní bod návštěvníkům slibuje zábavně-vědeckou rekonstrukci návratu bohyně na rituálním voze do jeskynní svatyně v doprovodu halštatských elit a bojovníků. Slavnostní průvod k jeskyni vyjde ve 13:00 hodin. Program před jeskyní a v jejím blízkém okolí ale začne již v 10:00 hodin. Návštěvníkům  nabídne například ukázky pravěkých řemesel, odívání a soubojů, dále hudbu, přednášky nebo degustaci pravěkého piva a řadu dalších lákadel. Kulturní program na louce před jeskyní moderuje herec Tomáš Hanák.

Užitečné informace o akci nabízí webové stránky Muzea Blanenska.

Přečtěte si více o Návratu do Býčí skály v tomto článku.

16. 9. 2022, 13:24 h