Dlužníci mohou využít Milostivé léto II

Město Blansko upozorňuje dlužníky, jejichž dluh je evidován a vymáhán prostřednictvím soudního exekutora, na možnost jeho splacení v rámci tzv. Milostivého léta II. Dlužník musí uhradit (dluh) jistinu a poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 1500 Kč (+ DPH ve výši 315 Kč, pokud je soudní exekutor plátce DPH). Dlužník tak ušetří vysoké náklady na exekuci, které mu vznikly v průběhu let. Vše ostatní jako jsou úroky, penále, příslušenství dluhu, případně další poplatky apod., se po úhradě jistiny (dluhu) a poplatku odpustí. Dlužník musí své dluhy uhradit do 30. listopadu 2022.

V případě města se tato možnost týká zejména pokut a nájemného z bytů a nebytových prostor. O tom, zda váš dluh spadá pod tzv. milostivé léto II, obdržíte informaci na MěÚ Blansko, pokuty tel. 516775121 (122), nájmy 516775151.

Poradenství poskytuje také blanenská Charita.

ml-charita-86650-5227_800.jpg

milostive-leto-ii-84552-6959_800.jpg

1. 10. 2022, 13:54 h | finanční odbor