Přihláška do soutěže „Blansko kvete“

Zapojte se do 2. ročníku soutěže Blansko kvete! Město vyhlásilo soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken či balkónů a nejpovedenější předzahrádku u domu.

Přihlásit se můžete od 1. května do 31. července 2022. Odborná porota v průběhu srpna vybere desítku nejpovedenějších květinových výsadeb v každé ze dvou kategorií, o vítězi pak bude hlasovat veřejnost.

Součástí přihlášky by měly být maximálně tři fotografie květinové výzdoby, které musí být  pořízeny v roce 2022. 

Autoři nejkrásnějších truhlíků a předzahrádek získají poukazy do Zahradnictví Koupý a další věcné ceny. 

Podrobnosti o soutěži „Blansko kvete“.

Přihláška do soutěže k vytištění [ PDF ]


 

Přidejte fotografie.
Fotky, prosíme, nezmenšujte ani jinak neupravujte.
Tímto uděluji správci městu Blansku, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943 souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) ke zpracování, shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, používání, uchovávání, blokování a likvidaci svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, podpis a adresa umístění soutěžní výzdoby.

Souhlas uděluji pro účely mé účasti v soutěži „Blansko kvete“. Souhlasím s tím, aby město Blansko zpracovávalo mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu 1 roku, v případě umístění se v soutěži na 1. a ž 3. místě po dobu 3 let.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město Blansko, jeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Město Blansko prohlašuje, že osobní údaje slouží výhradně k účasti v soutěži „Blansko kvete“ a k prezentaci jejích výsledků.

            aktualizováno: 27. 4. 2022, 08:35 h