Pracovní rehabilitace – výsledky vstupní ankety (říjen – prosinec 2005)

20. února 2006, ostatní, přečteno: 3212×

Na webových stránkách byl ukončen vstupní průzkum veřejného mínění (anketa) související s projektem Pracovní rehabilitace v Blansku. Jejím cílem bylo zjistit mínění části veřejnosti o cílové skupině projektu, jimiž jsou sociálně vyloučení občané a ti, kteří jsou tímto vyloučením ohroženi. Dále pak také o tom, zda-li je možno těmto lidem nějak pomoci či je podpořit a kdo by měl. Odpovědi jsou využity při poskytování služeb dlouhodobě nezaměstnaným.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Anketa byla přístupná na webových stránkách města Blanska 3 měsíce (říjen až prosinec). Anketu vyplnilo celkem 61 respondentů.
Výsledky uvádíme ke každé otázce anketního dotazníku.

 1. Pohlaví:
  57 % ženy
  43 % muži
 2. Věk:
  25 % 16-25 let
  56 % 26-45 let
  20 % 46-65 let
  0 % více než 65
 3. Jste:
  79 % v jakémkoli pracovním poměru
  15 % ostatní (student,…)
  3 % podnikatel
  3 % nezaměstnaný
  0 % důchodce
 4. Dozvěděli jste se již nějaké informace o tomto projektu?
  61 % ano
  39 % ne
 5. Pokud jste odpověděli ANO, odkud:
  26 % denní tisk
  36 % internet
  26 % někdo mi o něm říkal
  12 % neopovědělo
 6. Které z médií je pro Vaši informovanost nejdostupnější?
  Možné bylo více odpovědí, proto hodnota v % označuje počet hlasů z celkového počtu 61.
  57 % denní tisk: Týden u nás, Rovnost, Informační měsíčník města BK
  79 % internet
  10 % TV Blansko
 7. Víte jaká je míra nezaměstnanosti na okrese Blansko?
  3 % < 5 %
  89 % 5 – 13 %
  3 % > 13 %
  5 % neodpovědělo
 8. Myslíte si, že tento projekt „Pracovní rehabilitace“ má nějaký význam?
  89 % ano
  10 % ne
  1 % neodpovědělo
 9. Ke Máte zkušenosti s podobnými aktivitami?
  26 % ano
  70 % ne
  4 % neodpovědělo
 10. Znáte osobně člověka, který by mohl být zahrnut do skupiny „sociálně vyloučených osob?
  67 % ano
  33 % ne
  1 % neodpovědělo
 11. Kdo může za situaci těchto lidí?
  Možné bylo více odpovědí, proto hodnota v % označuje počet hlasů z celkového počtu 61.
  66 % oni sami
  59 % zdravotní stav
  51 % stát
  31 % rodinní příslušníci
  18 % spoluobčané
  18 % obec
 12. Je možné těmto lidem nějak pomoci či je podpořit?
  92 % ano
  8 % ne
 13. Kdo by jim měl pomoci?
  Možné bylo více odpovědí, proto hodnota v % označuje počet hlasů z celkového počtu 61.
  74 % oni sami
  72 % státní úřady
  56 % rodina
  54 % neziskové organizace
  43 % obec
  38 % spoluobčané
 14. Mají tito lidé zájem pracovat?
  3 % všichni
  56 % většina ano
  39 % většina ne
  2 % nikdo
 15. Mají možnost pracovat?
  54 % ano
  46 % ne
 16. Mohl by jim k získání zaměstnání pomoci tento projekt?
  89 % ano
  11 % ne
 17. Máte zájem tohoto člověka(lidi) nějak podpořit Vy sám?
  67 % ano
  33 % ne
 18. Jak?
  15 % finanční podporou organizací pomáhajících těmto lidem
  10 % nabídnutím pracovní příležitosti
  15 % vlastními silami (dobrovolnictví)
  44 % povzbuzením těchto lidí k optimismu a řešení situace
  1 % jinak – poskytnutím poradenství
  5 % neodpovědělo

Bořivoj Sekanina

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.