Uložení některých odpadů ve „Sběrném středisku odpadů“ bude od 1. dubna 2007 zpoplatněno

6. března 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3237×

Dosud mohli občané města Blanska platící místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů veškerý odpad bezplatně odkládat ve SSO. V poslední době však dochází k nárůstu množství jiných než komunálních odpadů a ke zneužívání této služby některými občany a právnickými či fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proto Rada města Blanska na své 5. schůzi, která se konala 13. 2. 2007, schválila „Ceník“. Tímto ceníkem jsou zpoplatněny jen některé druhy odpadů, především stavební suť, pneumatiky a nekompletní elektroodpad. To znamená, že komunální odpady i ty, které jsou v režimu zpětných odběrů kompletní (elektroodpad), mohou občané Blanska i nadále ukládat zdarma, ale jen na základě předložení potvrzení o úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Ceník za odložení odpadů.

Obecně je cena za uložení ostatních odpadů stanovena tak, aby obsahovala jenom přímo vynaložené náklady. To znamená náklady na nezbytnou manipulaci, dopravu a skládkovné či recyklaci. To se týká všech odpadů, které nejsou odpady komunálními nebo podléhají zpětným odběrům a svojí nekompletností požadavky na tento zpětný odběr nesplňují. Dále je v ceníku zohledněna i možná objemová úprava odpadu.

Pokud občan na SSO odloží objemný komunální odpad objemově neupravený (a bude úprava možná, např. rozložení skříně, vysklení oken, ...), uhradí za jeho odložení taktéž sazbu uvedenou v ceníku. Poplatky za uložení výše jmenovaných odpadů bude vybírat obsluha SSO a „Ceník“ bude vyvěšen v areálu SSO. Ke stejným pravidlům přistoupila i jiná města, která SSO provozují.

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.

Videokazety a DVD se všemi díly videožurnálu si můžete zapůjčit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.