Tříkrálová sbírka na Blanensku

11. ledna 2013, ostatní, přečteno: 3037×

Tříkrálovou sbírku pořádá Oblastní charita Blansko letos již potřinácté a lidé, kteří na ni přispívají, jsou rok od roku štědřejší. Loni vynesla Tříkrálová sbírka částku 1.400.018 Kč. Letošní sbírka je právě v procesu rozpečeťování pokladniček a sčítání, ale celkový výsledek bude jistě brzy znám a zveřejněn. K 10. lednu je odevzdáno v bance 930.798 Kč z 212 pokladniček, tj 56,1 %  z 378 zapečetěných pokladniček. Děkujeme!

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

V těchto dnech jste mohli potkat na Blanensku skupinky Tří králů. Tito králové však necestovali do Betléma do chudičké stáje k narozenému Ježíši, ale cestovali do příbytků lidí, aby jim zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku.

Tři králové u vedení města
Při svých pochůzkách zavítali Tři králové také na radnici pozdravit vedoucí představitele města. Foto: P. Boháčková

Loňský rok mířila Tříkrálová sbírka hned do několika služeb blanenské charity. Například lidé využívající službu Domácí hospicová péče mohli strávit poslední hodiny života se svými nejbližšími. „Rodiny pozůstalých tak byly se svými blízkými až do jejich poslední chvilky a byly za to velmi vděční. Lépe zvládaly truchlení,“ říká Radka Kuncová, vedoucí Domácí hospicové služby. Sbírka pomohla i provozu areálu v Doubravici nad Svitavou. Ten se využívá například pro letní tábory dětí ze sociálně slabších rodin a z azylových domů, které by možná jinak ani táborový život nepoznaly. Jak říká Lucie Zemánková, sociální pracovnice ze služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: „Děti byly tak spokojené, že zapomínaly psát i domů rodičům. Jedna holčička napsala mamince: Ahoj mami, vloni jsi se zlobila, že ti nepíšu, tak ti píšu. Ahoj tvoje Anička.“

V každém domě, který navštívili Tříkráloví koledníci, se nade dveřmi objevil nápis K+M+B+ 2013. Což znamená Kristus, ať žehná tento příbytek. Děti, které jako Tři králové chodily po těchto domech a zpívaly píseň „My tři králové jdeme k vám“, byly i přes zimu a déšť nadšené, že mohou k lidem přijít.

Hned na začátku se domlouvaly, kdo ponese pokladničku, kdo bude rozdávat cukr a kdo bude na dveře psát posvěcenou křídou nápis. Jaké pak bylo zklamání pro ty menší, když dveře byly příliš vysoké a za děti musel nápis napsat někdo dospělý, který s každou skupinkou chodil. Ale ani toto je nerozladilo a u všech dveří krásně zazpívaly a předvedly kostýmy Tří králů, které mají děti rok od roku krásnější.

Všude tam, kde lidé Třem králům otevřeli, dostali Tříkráloví koledníci mimo příspěvku do zapečetěné pokladničky i nějakou sladkost a vřelý úsměv.

Při nedělní mši svaté blanenský děkan otec Václav Trmač Tříkrálovým koledníkům poděkoval Ježíšovými slovy z Písma svatého: „Každému, komu jste pomohli, jako byste mně pomohli“. A dodal: „Proto vám všem, kdo jste koledovali, patří velké díky a dobrý pocit, že pomáháte těm, kteří to potřebují“. A stejně tak i Oblastní charita Blansko děkuje všem, kdo každoročně přispívají do Tříkrálových pokladniček a pomáhají tak těm, kteří si sami pomoci nemohou.

V rámci sbírky se letos také uskutečnily dvě doprovodné akce – Tříkrálový čaj na sídlišti Zborovce a Tříkrálová diskotéka v DEMZADEM. 

Letos se v Blansku a příměstských částech vybrala rekordní částka přesahující 100 tis. Kč, přičemž ještě není rozpečetěna jedna pokladnička. S koledováním opět pomáhali skauti, mládež z farnosti, studenti Střední školy gastronomické a další koledníci.

Dárcům, koledníků a všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, patří velký dík. Konečný výtěžek sbírky bude zveřejněn na stránkách www.blansko.charita.cz.

Dita Šebelová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter