Parkování a ostraha v Nemocnici Blansko

23. září 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4119×

Rada města na svém 14. zasedání schválila realizaci „Parkovacího a monitorovacího systému v Nemocnici Blansko“. Tato akce v sobě zahrnuje realizaci kamerového systému a nového systému parkování.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Strážní služba na vrátnici končí k 30. 9. 2003. Od tohoto dne začne fungovat nový kamerový systém, který bude monitorovat všechny prostory areálu nemocnice. Bude doplněn i o požární čidla a záznamové zařízení, které bude zaznamenávat veškerý pohyb osob v nemocnici po dobu 24 hodin.

Monitor bude prozatím umístěn na dispečink záchranné služby a v průběhu roku 2004 bude celý systém napojen na pult Městské policie v Blansku, která bude rovněž provádět nepravidelné kontroly areálu.

Z kompletního parkovacího systému, který v sobě zahrnoval umístění automatických závor včetně pokladního automatu, vybudování nového vodorovného a svislého značení na komunikacích, a parkoviště pro cca 60 zaměstnanců nemocnice, bude prozatím v průběhu září zabezpečeno výše uvedené značení v areálu nemocnice. To umožní vjezd do areálu nemocnice i všem návštěvníkům a pacientům, kteří budou moci parkovat na parkovišti na nádvoří za lékárnou, kde jsou také vyčleněna místa pro tělesně postižené pacienty a kam budou navedeni svislým dopravním značením.

Na ostatní parkoviště v nemocnici budou moci vjet vozidla, která budou mít zvláštní povolení, vydané Nemocnicí Blansko. Podmínkou parkování na těchto stáních bude viditelné umístění tohoto povolení. V případě nerespektování dopravního značení nebo chybějícího povolení, bude zajištěno odtažení vozidla ve spolupráci s městskou policií, která bude vykonávat dozor nad dodržováním značení v areálu nemocnice.

Dokončení parkovacího systému, spočívajícího v umístění parkovacích závor a pokladního automatu, bude realizováno až po vybudování nového parkoviště pro zaměstnance v areálu Nemocnice Blansko.

Ivan Kozák, ředitel Nemocnice Blansko