Poslanecká návštěva – dotace pro blanenský region

27. listopadu 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4437×

V pondělí 24. listopadu navštívili Blansko poslanci PSP ČR za JM kraj Ing. Miloslav Kala a JUDr. Zdeněk Koudelka. Na tiskové konferenci pak seznámili novináře se situací ohledně rekonstrukcí a investic do justičních budov v Blansku a s projednáváním žádostí o dotace pro organizace z blanenského regionu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První si vzal slovo JUDr. Zdeněk Koudelka a informoval o investicích do justičních budov: „V projednávaném návrhu státního rozpočtu i jeho výhledu do roku 2006 jsou v Blansku předpokládány investice v oblasti justice. Okresní soud i státní zastupitelství jsou umístěny ve vlastních státních budovách. Okresní státní zastupitelství získalo budovu bývalé vojenské správy, která je v současné době rekonstruována.“

Budova bývalé vojenské správy v Blansku.
Budova bývalé vojenské správy v Blansku.
V současné době ji již v této podobě neuvidíme,
protože prochází kompletní rekonstrukcí včetně
výměny opláštění celé budovy.
Foto: S. Mrázek

Dále uvedl, že současná kapacita budov v Blansku plně dostačuje a vyhovuje. Investice se budou týkat především zabezpečení. V budově okresního soudu tak bude v roce 2004 rozšířena elektronická zabezpečovací signalizace za 800.000 Kč a státní zastupitelství bude připojeno na pult centrální ochrany Policie ČR, což si vyžádá částku 100.000 Kč. Dokončení vybavení elektronické signalizace v budově soudu je předpokládáno v roce 2006 investicí 2.600.000 Kč.

V další části Ing. Miloslav Kala obsáhle hovořil na téma rozpočtového určení daní a jejich dělení mezi velké a malé kraje, což se stalo, jak řekl, hlavním důvodem neschválení vládního návrhu, který počítal s přidělováním podle infrastruktury, počtu škol, nemocnic, silnic, chráněných oblastí apod. To však bylo nevýhodné pro velké kraje, které by obdržely ve srovnání s menšími méně peněz.

Nevyhnul se ani průběhu schvalování žádostí o dotace, kterých se jen jemu sešlo ve finančním vyjádření za 250 mil. Kč. „Finanční požadavky na některé akce jsou tak vysoké, že by musely být rozloženy na několik let. V každém případě jsou zastaveny dotace na některé akce ve zdravotnictví a školství. V těchto odvětvích budou v následujících letech probíhat rozsáhlé změny, a proto není vhodné investovat např. do budov, které budou následně zrušeny,“ dodal Ing. Kala.

Zleva: místostarosta Mgr. Ivo Polák, Ing. Miloslav Kala, JUDr. Zdeněk Koudelka.
Zleva: místostarosta Mgr. Ivo Polák, Ing. Miloslav Kala, JUDr. Zdeněk Koudelka.
Foto: S. Mrázek

Co se týká dotací, počítá vládní návrh s těmito akcemi ve sportu, školství a kultuře — v Blansku dostavba baseballového hřiště, v Boskovicích rekonstrukce veřejného koupaliště, v Kunštátu rekonstrukce hřiště, v Lysicích výměna oken pro ZŠ a investice v MŠ Ráječko.

U vysokého školství je v jednání částka pro celoživotní vzdělávání pro ŠLP Křtiny. V dopravě je nejdůležitější schválení územních plánů obcí, skrze které má pokračovat nově budovaná komunikace, procházející průmyslovou zónou dále na Ráječko a Rájec tak, aby bylo zajištěno průběžné financování a nebyly již schválené dotace na její vybudování odebrány.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter