CD se budou půjčovat až po 9 měsících

26. února 2004, kultura, přečteno: 3757×

2. ledna 2004 byla uzavřena kolektivní licenční smlouva mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM. V rámci této smlouvy udělili kolektivní správci knihovnám oprávnění (licenci) pro půjčování zvukových záznamů, tj. gramofonových desek, magnetofonových kazet a pásků, CD apod. Tato smlouva nahrazuje smlouvu, kterou pro tuto oblast uzavřel v roce 1994 Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nová licenční smlouva je výsledkem více než ročního složitého vyjednávání a podstatným způsobem mění podmínky, za jakých mohou knihovny půjčovat zvukové záznamy.

Základní principy nové licenční smlouvy můžeme shrnout do těchto bodů:

  • Smlouva platí pro všechny knihovny, které jsou evidovány v souladu s knihovním zákonem v evidenci Ministerstva kultury ČR, tedy i pro Městskou knihovnu Blansko.
  • Stát prostřednictvím Národní knihovny ČR hradí odměnu kolektivním správcům za bezplatné půjčování zvukových záznamů ve výši 5 mil. Kč za rok.
  • Pokud ale knihovna vybírá od vypůjčitelů poplatek, je povinna odvést kolektivním správcům 40 % z celkové vybrané částky.
  • Knihovny, které umožňují tzv. „prezenční“ využití zvukových záznamů (tzn. že nosiče se nesmí odnést domů, ale jen přehrát v knihovně), nesmí poskytnout vypůjčitelům žádné technické zařízení k rozmnožování chráněných děl v prostorách knihovny ani mimo ně.
  • Knihovny, které poskytují tzv. „absenční“ půjčování (tzn. půjčování domů), mohou zvukový záznam půjčit až po uplynutí 9 měsíců od jeho nákupu, respektive data vydání.

Knihovny se při vyjednávání především snažily vytvořit co nejlepší podmínky pro půjčování zvukových záznamů. Naopak kolektivní správci požadovali vytvoření bariér pro poškozování autorských práv, které umožňují nové technologie kopírování a také usilovali o získání vyšší odměny za užití autorských děl pro držitele autorských práv. Obě strany musely v průběhu vyjednávání přistoupit na celou řadu kompromisů a podepsaná smlouva je jejich výsledkem.

Městská knihovna Blansko vybírá z půjčování zvukových záznamů 10 Kč/týden. Vedení knihovny podalo radě města žádost o zrušení tohoto poplatku. Rada města schválila dne 24. 2. 2004 návrh knihovny na zrušení poplatku a Městská knihovna Blansko tak za půjčování zvukových záznamů nebude od 1. března 2004 vybírat poplatek.

Zdroj: stránky Ministerstva kultury a Národní knihovny ČR.

Mgr. Vladimír Jančík
ředitel Městské knihovny Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter