ČSÚ bude zjištovat spotřebu energie v domácnostech

29. dubna 2004, ostatní, přečteno: 4231×

Šetření proběhne od 1. do 31. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Předmětem a cílem zjišťování jsou základní údaje o bytu, jeho vybavenosti spotřebiči, informace o druhu vytápění a přípravy TUV, typu a spotřebě paliv a energie. Čtěte, zazvonit mohou i u vás.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zjišťování spotřeby paliv a energie v domácnostech navazuje na šetření PHARE, uskutečněné v roce 1997. Uskuteční se ve 40.000 náhodně vybraných domácnostech z celé ČR. Musí být provedeno tak, aby ve vybraném vzorku byly zastoupeny domácnosti, resp. byty všech kategorií, tj. městské i venkovské, rodinné domky i bytové domy a zejména poměrný počet bytů užívajících všechny druhy paliv a energie.

S ohledem na rostoucí význam spotřeby obnovitelných druhů energie obsahuje dotazník speciálně pro jejich uživatele oddíl o spotřebě solární energie, užití tepelného čerpadla či soukromé malé vodní elektrárny.

Tazatelé, kteří domácnost navštíví, se budou prokazovat orazítkovaným speciálním průkazem tazatele platným společně s občanským průkazem. Totožnost tazatele si lze zjistit dotazem na Krajské reprezentaci ČSÚ Brno, detašované pracoviště Blansko, tel. 516 485 447. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 889/1995 Sb., o státním statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §17 uvedeného zákona.

Mgr. Jana Moravcová
ředitelka ČSÚ, KR Brno

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter