Český rozhlas Brno pro Domov Olga – vysílání z Blanska

15. května 2004, ostatní, přečteno: 5249×

V roce 80. výročí rozhlasového vysílání z Brna připravil brněnský rozhlas nejen řadu akcí pro své posluchače, ale obrací se také k široké veřejnosti s prosbou o pomoc. Od 1. dubna vyhlašuje Český rozhlas Brno finanční sbírku na pomoc zdravotně postiženým. Jako cíl poskytnutí výtěžku byl vybrán nestátní denní stacionář pro dospělé s trvalým zdravotním postižením Domov OLGA v Blansku, zřízený Hnutím humanitární pomoci.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Snažíme se pomáhat našim posluchačům každodenně, a to svým vysíláním. Ve výročním roce ale chceme vyzkoušet ještě přímější formu pomoci těm nejpotřebnějším — a samozřejmě doufáme a věříme, že naši posluchači se k nám tentokrát přidají ještě více než jen poslechem rozhlasu,“ řekl ředitel Českého rozhlasu Ludvík Němec.

logo — Český rozhlas Brno

Stacionář poskytuje terapii, rehabilitaci i chráněné komunitní bydlení a hlavně umožňuje postiženým samostatný život i kontakt s ostatní společností. Domov OLGA je odkázán na příspěvky dárců. Sbírka Český rozhlas Brno pro Domov Olga potrvá do 15. prosince 2004, kdy bude předán její výtěžek.

Ředitelka Domova Olga paní Jana Kratochvílová o významu sbírky pro stacionář říká: „Cílem našeho sdružení je pečovat o zdravotně postižené spoluobčany, zejména formou stacionární péče a usilovat o jejich integraci do ostatní populace. Stacionář by nemohl fungovat bez obětavé pomoci mnoha lidí. Český rozhlas Brno s Domovem Olga úzce spolupracuje již několik let. Velmi uvítáme pomoc od všech lidí dobré vůle i prostřednictvím sbírky. Zároveň vás už nyní zvu na květnové seznámení s naší prací i našimi klienty, jež bude vysíláno Českým rozhlasem Brno 21. května po celý den.“

21. května vysílá Český rozhlas Brno z Blanska a denního stacionáře Domova Olga. Toto vysílání naladíte na frekvenci FM 106,5, tedy na velmi krátkých vlnách.

Pokud ani vám není lhostejný osud lidí se zdravotním či mentálním postižením, můžete přispívat na číslo účtu 1024033194/5500, případně přímo do pokladničky umístěné ve vestibulu Českého rozhlasu Brno (Beethovenova 4, Brno). O vybraných prostředcích i jejich konkrétním použití budete pravidelně informováni ve vysílání Českého rozhlasu Brno a na webových stránkách www.rozhlas.cz/brno/. Více o Domovu Olga, jeho působení a projektech se dozvíte na www.hhp.cz.

Pomozte s námi Domovu Olga! Děkujeme.

Daniela Váchová
Český rozhlas Brno

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter