Blanenské koupaliště potřebuje rozsáhlou rekonstrukci

20. září 2004, ostatní, přečteno: 5977×

I když v průběhu měsíce srpna teploty přece jen vystoupaly nad 30° C byla letošní sezóna pro provozovatele letních koupališť ve srovnání s předchozími roky hodně smutná. Zatímco v minulém roce pomohly vetší příjmy z provozu letního koupaliště realizovat například výstavbu sauny a rehabilitace v prostorách městských lázní, v letošním roce máme opačné starosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

blanenské koupaliště

Rozdíl mezi příjmy v letošním a loňském roce přesahuje částku 400.000 Kč. Horší počasí se projevilo i na ostatních provozech, zejména v Rekreační oblasti Palava, kde propad v příjmech z provozu bude až 130.000 Kč.

Více než rozmary počasí nás však trápí jiné skutečnosti, které ovlivňují návštěvnost letních rekreačních zařízení v našem městě. Zatímco kvalitu vody na blanenské přehradě zřejmě nebudeme schopni výrazněji ovlivnit, tak změnu stávajícího stavu letního koupaliště rozhodně ovlivnit můžeme.

Letní koupaliště v Blansku bylo vybudováno v r. 1936, tedy téměř před sedmdesáti lety. Od té doby prošlo několika stavebními úpravami, ale v zásadě zůstává nezměněno až do dnešního dne — padesátimetrový betonový bazén z hloubkou od 1,3 m do 3 m s jedním malým brouzdalištěm pro děti a bez jakékoliv, dnes již běžné, vodní atrakce. Tento stav již absolutně nevyhovuje současným požadavkům a potřebám okresního města. Je smutné, když rodiče s dětmi dojíždějí desítky kilometrů do okolních koupališť, protože na blanenském koupališti nejenže nejsou vodní atrakce pro děti, ale hlavně hloubka koupaliště (v nejnižším místě 1,3 m) není pro malé děti příliš bezpečná. a koupaliště by mělo, podle mého názoru, sloužit především právě dětem. Jaké je tedy řešení?

Jednoduchá úprava stávajícího stavu zde není možná z jednoho prostého důvodu — samotná bazénová vana a její příslušenství se totiž již řadu let nachází v katastrofálním stavu! Dno bazénu vykazuje nerovnosti a praskliny takového rázu, že jakékoliv strojní čištění dna během provozu není možné. V průběhu sezóny se tak postupně tvoří na dně bazénu jemné usazeniny, které jistě neujdou ani běžnému návštěvníkovi. Ve stěnách bazénu jsou několikacentimetrové praskliny a povrchové vrstvy betonu mnohdy odpadávají po velkých kusech. Koruna bazénové vany, tedy přepad, je v podobném stavu. Tento stav povrchových úprav běžný návštěvník v sezóně na první pohled nevidí, protože před každou sezónou se strojníci stávají zedníky a natěrači a opravují, lepí, natírají... Praskliny a odpadané stěny jsou opraveny, dno bazénu a stěny jsou kompletně před každou sezónou natřeny. Tyto kosmetické úpravy však vydrží maximálně po dobu letní sezóny, tedy do konce srpna.

Daleko horší je skutečnost,že celý bazén není, vlivem sedání, ve vodorovné rovině a tak při plném výkonu cirkulace voda v některých místech koruny bazénu přetéká i přes přelivové kanálky. Proto cirkulační čerpadla nemohou pracovat na více než 50 % svého výkonu. Navíc cirkulační potrubí bylo vlivem sedání nestabilního podloží a zřejmě i povodněmi tak porušené, že docházelo ke ztrátám řádově až 200 m3 vody denně. Tato voda byla tedy doplňována ze speciálních vrtů, které jsou v areálu koupaliště. Není třeba zdůrazňovat, jaký vliv měla tato skutečnost na teplotu vody a na množství používané chemie. Tuto poruchu jsme se velmi složitě snažili odstranit v loňském roce, a i když se to z velké části podařilo, není stav cirkulace vody stále ideální. Zjednodušeně řečeno — z důvodu statického i  technologického není možné žádné jednoduché a laciné řešení. Blanenské koupaliště zachrání jen kompletní rekonstrukce.

koupaliště Blansko
Blanenské koupaliště. Foto: S. Mrázek

Odbor investic Městského úřadu ve spolupráci s provozovatelem koupaliště se tímto problémem zabývá již dlouhodobě a troufám si tvrdit, že po odborné stránce — tedy co se týká volby způsobu technologie, použitých materiálů, dispozičních řešení, je vlastník (Město Blansko) i provozovatel (Služby Blansko, s.r.o.) připraven zahájit přípravné práce na této rekonstrukci. Samozřejmě klíčovou roli v této záležitosti hrají peníze. Předpokládané náklady budou přesahovat částku 40 mil. korun a je tedy otázkou pro zastupitele našeho města, zda blanenské koupaliště bude patřit mezi priority při sestavování rozpočtu na nejbližší období.

Důležitou roli zde může sehrát i přijetí nového zákona z roku 2004, který stanovuje přísnější podmínky pro provoz veřejných koupališť. Podle tohoto zákona již stávající technologické vybavení koupaliště nevyhovuje nejnovějším požadavkům a mohlo by se stát, že současné blanenské koupaliště již nebude schopno dalšího provozu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter