Zámecký park se bude měnit podle projektu

14. října 2004, ostatní, přečteno: 4346×

Od 8. do 29. října se mohou občané Blanska v audiovizuální síni blanenského muzea seznámit s projektovou dokumentací na obnovu zámeckého parku v Blansku. O co se jedná a proč byla tato dokumentace vypracována?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Jde o to, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provádí pravidelně údržbu parkových ploch a dřevin. Při této činnosti bude od nynějška postupovat podle schválené dokumentace, tudíž již zásahy při údržbě budou dodržovat nějakou koncepci a směřovat k jistému cíli,“ objasnil smysl projektu ředitel odboru ÚZSVM Odloučené pracoviště Blansko L. Toufar.

Stále ještě není dořešena otázka restituce. Je možné, že dojde k vrácení parku, i to, že nakonec přejde do majetku Města. Do tohoto projektu jsou vkládány prostředky ve výši statísíců korun, které bude rekonstrukce v konečné fázi stát. Jen samotná základní údržba parku stojí ročně 150.000 Kč.

Připravované pěstební zásahy mají za cíl stabilizovat dřeviny v parku z hlediska provozní bezpečnosti a obnovit kompozici parku tak, aby mohl být ještě více využíván jeho rekreační potenciál. Prostor parku bude vyčištěn od náletových dřevin, přestárlé a nestabilní dřeviny budou nahrazeny novými výsadbami. Odborně vedenými zásahy se zpřístupní a zpřehlední i zadní partie parku, které byly až dosud návštěvníky míjeny.

Při výběru dřevin a posouzení, které z nich mají být odstraněny nebo ošetřeny, se přistupuje individuálně ke každému stromu. Stejně se to dělalo i nedávno, když došlo v parku k havárii — poté, co spadl na chodník jeden ze stromů.

Práce jsou rozloženy do tří etap podle naléhavosti. Se zahájením první etapy, úprav prostor za zámkem kolem rybníčku, se počítá již v příštím roce. K asanaci jsou zde navrženy porosty na ostrůvku a několik dřevin především u severní zdi a restaurace Sýpka.

Jednotlivé etapy obnovy zámeckého parku v Blansku.
Jednotlivé etapy obnovy zámeckého parku v Blansku.

Druhou etapou bude úprava plochy směrem od zámku k Dolní Palavě a před zámkem, kam by měla být přesunuta litinová kašna, která v současné době leží nevyužita u schodů pod Sýpkou. Původně stála uprostřed travnaté plochy pod zámkem a tam by se měla vrátit. Kolem ní se pak objeví nový chodníček.

Třetí etapa se pak dotkne největší plochy, severní části parku, kde jsou k asanaci navrženy keře a některé stromy u severní zdi (u ulice Dvorské). Ošetřeny budou keře kolem zdi s ulicí Růžovou.

Návrh umístění litinové kašny před zámkem.
Návrh umístění litinové kašny před zámkem.

Park je památkové chráněn, proto byly všechny zamýšlené zásahy konzultovány a připomínkovány odbornými pracovníky Národního památkového ústavu v Brně.

Grafické vyobrazení jednotlivých etap včetně kreseb a návrhů můžete až do 29. října zhlédnout v Muzeu Blansko. Součástí je také stručná historie vývoje parku až do dnešní podoby.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter