Nebuďme líní, třiďme odpad!

29. listopadu 2004, ostatní, přečteno: 6261×

Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150 — 200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít. Papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna do zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

barevné kontejnery na tříděný odpad

K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba domácí odpad vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. V ulicích se tak můžeme setkat s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. Na území Blanska je rozmístěno celkem 195 těchto kontejnerů. Z toho 177 o objemu 1.100 litrů a 18 menších o objemu 240 litrů.

V Blansku jsou kontejnery s plastem vyváženy jednou za dva týdny (v letních měsících jednou týdně), kontejnery se sklem jedenkrát za měsíc a nádoby s papírem jednou za dva týdny. Vytříděný odpad společnost SITA Moravia, a.s. předává následně k dalšímu zpracování (recyklaci).

Město Blansko je zapojeno do systému EKO–KOM, který zajišuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému zabezpečuje obci pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. Na základě zákona o obalech vybírá EKO–KOM od výrobců, dovozců nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Z vybraných peněz pak vyplácí obcím čtvrtletně odměnu, jejíž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy občané odpadů vytřídí, tím více peněz město obdrží. V roce 2003 občané Blanska vytřídili celkem 469 tun tříděného odpadu. Z toho 356 tun papíru, 37 tun plastů a 76 tun skla.

linka na zpracování plastového odpadu

Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62 % na 75 % v roce 2005 a přesáhnout 85 % po roce 2008. Dosavadní růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Počátkem letošního roku proto byla zahájena tříletá komunikační kampaň, jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu. Součástí této kampaně se staly také takzvané Barevné dny — akce, které proběhnou v téměř 50 městech České republiky. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již téměř 2.000 základních škol a jejímž prostřednictvím bylo osloveno půl milionu dětí.

Zajímavé internetové odkazy ke třídění odpadu:
Ekokom.cz — v části pro veřejnost a pro školy vše o odpadech v domácnosti, třídění, využití odpadů,
Tonda obal — stránky o třídění a recyklaci odpadů určené dětem

Radim Dvořáček

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter