Sběrný dvůr: Nová pravidla ukládání odpadů

10. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 20703×

Již od roku 2001 město Blansko provozuje prostřednictvím firmy A.S.A., s.r.o. sběrné středisko odpadů (dále jen SSO). SSO je umístěno na Starém Blansku, v ulici Luční, v bývalé provozovně sběrných surovin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jelikož se při provozování SSO vyskytuje několik nešvarů, zapříčiněných neukázněnými spoluobčany a hlavně fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, je nucena firma provozující SSO ve spolupráci s Městem Blansko přistoupit k řešení těchto problémů. Jedná se především o neukázněnost občanů na SSO, dále o zneužívání dokladu o zaplacení místního poplatku občanů města Blanska i občany mimoblanenskými, kteří si tato potvrzení zapůjčují, což je pak jedním z důvodů zvyšování množství uložených odpadů, které se následně částečně odráží i v nárůstu výše místního poplatku za provoz systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadů ve městě Blansku.

Je však ještě řada občanů, kteří o SSO nemají správné informace nebo o jeho existenci vůbec nevědí, a obrací se na nás s otázkou, jak likvidovat např. velkoobjemový odpad v době, kdy nejsou přistavovány na jednotlivá stanoviště velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK). Nutno proto znovu opakovat, že občané města Blanska na SSO mohou ukládat bezplatně tyto druhy odpadů: velkoobjemový, spalitelný, nespalitelný, odpad ze zeleně, stavební suť, železo, sklo, plasty, nebezpečné složky komunálního odpadu apod.

Stavební odpad však jen v maximálním množství do 100 kg na osobu a rok, tj. množství, které se vejde do zavazadlového prostoru osobního vozidla nebo na malý přívěsný vozík. Město Blansko neplatí z místního poplatku odpady ze stavebních rekonstrukcí. Tento druh odpadu si každý stavebník musí nechat zneškodnit na vlastní náklady.

Pokyny pro občany, kteří chtějí využít Sběrné středisko odpadů

Při dovozu odpadů do SSO je nutno kontaktovat obsluhu, které občan předloží vlastní doklad o zaplacení místního poplatku za provoz systému sběru, shromažďování a odstraňování odpadů ve městě Blansku na příslušné období, dále doklad totožnosti. Po vyplnění evidence u obsluhy SSO stvrdí svým podpisem pravdivost těchto zapsaných údajů. Následně vyčká výzvy obsluhy SSO k uložení přivezeného odpadu do příslušných VOK, které jsou zde umístěny.

Upozorňujeme, že celý objekt SSO je monitorován kamerovým systémem městské policie, a je proto možnost i zpětně dořešit přestupky, kterých se občané dopustí přímo na SSO nebo v jeho okolí (např. zakládání černých skládek).

Provozní dny a hodiny sběrného dvora:

pondělí zavřeno
úterý 10.00 — 17.00 hodin
středa 10.00 — 17.00 hodin
čtvrtek 10.00 — 17.00 hodin
pátek 10.00 — 18.00 hodin
sobota 8.00 — 12.00 hodin

Telefon na sběrný dvůr je 516 414 208.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter