Závazné termíny pro výměnu občanských průkazů

21. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 14571×

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bylo vydáno nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty, v nichž jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Účelem nařízení vlády je vytvořit vnitrostátní podmínky pro splnění povinnosti České republiky jako členského státu Evropské unie zajistit sjednocení technických a formálních požadavků kladených na osobní doklady, které mají být jejími státními občany používány. Jedním z těchto požadavků je zavedení strojově čitelných údajů do občanských průkazů (dále jen OP).

Nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se v České republice postupně vydává od 1. července 2000. Současně je zákonem stanovena doba ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.

Nařízením vlády se stanovují lhůty pro postupnou výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy nového typu, a to ve čtyřech etapách v závislosti od doby jejich vydání a ukončení jejich platnosti.

Nařízením vlády se rovněž sleduje i rovnoměrné časové rozložení výměny dosud platných občanských průkazů bez strojově čitelných údajů na období let 2005 až 2008 tak, aby byly využity provozní kapacity při výrobě nového typu OP, a zároveň byla dodržena zákonem stanovená lhůta pro jeho vyhotovení.

Postupná výměna by se měla týkat cca 5.773.918 občanských průkazů.

Lhůty pro výměnu OP bez strojově čitelných údajů vydaných:

- do 31. prosince 1994, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005. Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005.

- do 31. prosince 1996, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006.

- do 31. prosince 1998, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007. Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007.

- do 31. prosince 2003, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008. Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.

Současně sděluji spoluobčanům, že sídlo správního oddělení odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, který zabezpečuje agendu OP a cestovních dokladů, je v přízemí budovy bývalého okresního úřadu na nám. Republiky 1. Občanům jsme k dispozici v úřední dny tj.: PO a ST vždy od 8.00 do 17.00 hodin.

Ing. Gajdošík Radek
vedoucí odboru VNV

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter