Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06

20. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3907×

Ředitelé základních škol v Blansku oznamují, že v úterý 8. února 2005 od 14 do 17 hodin na všech základních školách v Blansku provedou zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 9. února 2005 od 14.30 do 16 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2005 šestého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR, dále na občany jiného členského státu EU a jejich rodinné příslušníky, kteří na území ČR pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem, u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz prokazující totožnost zákonného zástupce. Do jednotlivých základních škol jsou přednostně přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo zákonného zástupce vybírat si pro své dítě školu jinou.

Zápis dětí na odloučeném pracovišti ZŠ Blansko, Salmova 17 v Blansku, Dolní Lhotě proběhne v úterý dne 8. února 2005 od 14 do 16 hodin.

Zápis dětí do Speciální školy pro žáky s více vadami — zápis dětí s mentálním a kombinovaným postižením proběhne ve středu dne 9. února 2005 v době od 12 do 15 hodin na Speciální škole pro žáky s více vadami v Blansku na ul. Žižkova č. 27. Informace na tel. 516 418 728.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova ul. 13: ulice Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova od č. 38, Chelčického, Lesní, L. Janáčka, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Javory, Purkyňova, Sadová (lichá čísla od 31, sudá č. od 46), Těchovská, Údolní, Větrná, Východní, Wolkerova, Zahradní, 9. května a děti z městských částí Klepačov, Lažánky, Těchov a Obůrka.

Školský obvod spádové školy ZŠ T. G. M. Blansko, Rodkovského ul. 2: ul. Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova, Družstevní, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova č. 1 — 37, Husova, Hořická, Hybešova, Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, K. J. Mašky, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádražní, Na Vyhlídce, nám. Míru, nám. Republiky, Nerudova, Na Brankách, Pod Strání, Pražská, Rodkovského, Rožmitálova, Sadová (lichá č. 1 — 29, sudá č. 2 — 44), Seifertova, Sladkovského, Smetanova, Suchá, Sušilova, Stařeckého, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tovární, Vodní, Vrchlického, Wanklovo nám., Zdíkova, Žalkovského, Žižkova a děti z městských částí Hořice a Olešná.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Dvorská ul. 26: ul. Absolonova č. 9 — 24, Al. Skotáka, Bezručova, Čelakovského, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská č. 1 — 32, Jiráskova, Kamnářská, Konečná, Krajní, Krátká, Křižkovského, Mánesova, Mlýnská, nám. Svobody, Okružní, Palackého, Pekařská, Poříčí, Příční, Příkrá, Růžová, Sloupečník, Sukova, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Zámek, Zborovecká a děti z městské části Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Salmova ul. 17: ul. Absolonova č. 1 — 8, Cihlářská, Dvorská od č. 33, Horní Palava, Salmova, děti z městské části Těchov-Češkovice a děti z městské části Dolní Lhota (odloučené pracoviště v Blansku, Dolní Lhota).

Mgr. František Alexa
vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter