Střípky ze zastupitelstva

15. ledna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3406×

Opět přinášíme postřehy a nejdůležitější body z programu posledního zasedání zastupitelstva města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zrušení Vyhlášky č. 9/95 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin...

Od 1. 1. 2005 nabývá účinnosti nový Zákon č. 561/2004, který mění způsob úplaty za školské služby. Dle tohoto zákona už nestanovují města obecně závaznou vyhláškou příspěvek, ale úplatu si budou stanovovat a vybírat přímo mateřské školy. Bezplatně bude poskytováno vzdělávání v posledním ročníku MŠ (stravování bezplatné není).

Pohledávky z bytů

V současné době je evidováno dlužné nájemné v celkové výši cca 3 mil. 800 tisíc Kč. Dluhy jsou soudně vymáhány, případně je s některými dlužníky dohodnut splátkový kalendář, dle kterého dluhy splácejí.
Samotné urgování dlužníků není levná záležitost. Doporučený dopis stojí kolem 30,– Kč, přičemž ho musí město zaslat dvakrát, než záležitost předá soudu. Soudní vymáhání se však silně prodraží i samotnému dlužníkovi, takže dluh na nájemném naroste o částky, jako jsou soudní poplatky, služby advokáta, odměna a cestovné exekutora.
V poslední době už jsou soudy pružnější, takže být dlužníkem a nesnažit se s městem dohodnout, se už vůbec nevyplatí.

Novela Vyhlášky č. 6/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo odsouhlasilo vazbu poplatku, která činí 468,– Kč/rok. Největší diskuze se strhla kolem povinnosti platit poplatek vlastníky staveb určených k individuální rekreaci. V roce 2003 byli osvobozeni od poplatku chataři — poplatníci s trvalým pobytem v Blansku.
Mimoblanenští chataři poukazovali na diskriminaci a také na nedostatečné zabezpečení sběrných nádob ze strany Města. Po dohodovacím řízení byla odsouhlasena stávající varianta, tedy platí pouze mimoblanenští chataři.
V souvislosti s projednanou novelou obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady je zajímavé podívat se na plnění. Zatímco k polovině listopadu činil dluh za roky 2002, 2003 a 2004 cca 1 mil. 270 tisíc Kč, k začátku roku 2005 se důsledným postupem při vymáhání dlužná částka snížila na 559 tis. Kč.
I v tomto případě je třeba varovat liknavější poplatníky, že původní částka poplatku se při vymáhání procentuálně navyšuje.

Půjčky z SFRB

Zastupitelstvo schválilo půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Všem 15 žadatelům v celkové výši 3.851.500,– Kč. Jedná se o účelové půjčky na opravy bytového fondu (fasády, zateplení štítů domů, výměna oken, rekonstrukce výtahů apod.)

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter