Harmonogram svozu odpadů v Blansku se od dubna změní

14. února 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4329×

Nový harmonogram svozů komunálních odpadů bude vypracován svozovou firmou. Termín změny je stanoven od 1. 4. 2005. O změnách budou občané informováni v březnovém čísle Zpravodaje Plus, ve videotextu městského televizního vysílání, na vývěskách Města Blansko i občanských aktivit a na internetových stránkách města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Současný harmonogram svozu se již nové svozové firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. po počátečních potížích daří dodržovat. Je však nutno svozové nádoby (jedná se hlavně o 110 litrové nádoby u rodinných domků) vystavit v předvečer vývozu nebo nejpozději ráno do 6.00 hod., od kdy firma provádí svoz odpadu.

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Komenského 2, Blansko
tel. 602 756 024
e-mail: jiri.pukl@avecz.cz

Vyzýváme majitele nemovitostí (sdružení vlastníků, bytová družstva atd.), aby si prověřili množství a stav svozových nádob ve svém vlastnictví a zabezpečili si jejich počet odpovídající množství produkovaného odpadu. U nefunkčních svozových nádob (prorezivělé pláště, nepohyblivá nebo vylomená kolečka atd.) aby si zajistili jejich neprodlenou opravu nebo výměnu celé nádoby. Komunální odpady z poškozených svozových nádob se nedají řádně vyvážet, někdy je svoz z takovýchto nádob dokonce nemožný.

Dále opětovně vyzýváme motoristy, aby umožňovali průjezd svozového vozidla při vyvážení komunálního odpadu a svá vozidla neparkovali u kontejnerových stání. Pokud nebudou zajištěny tyto základní podmínky, vystavují se občané možnosti nevyvezení odpadů, jelikož se nejedná o překážky na straně svozové firmy.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter