Činnost městské policie od 16. 1. do 1. 2. 2005

11. února 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3702×

MP Blansko v tomto období mimo jiné řešila jeden případ týkající se narušení občanského soužití, ve dvou případech byl proveden odchyt volně pobíhajících psů a byly zjištěny dva vraky motorových vozidel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

17. 1. 2005 — v nočních hodinách provedli strážníci kontrolu devíti provozoven s výherními hracími přístroji. Ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení vyhlášky města č. 6/2004 o provozování VHP, a to v provozovnách Hotel Probe, pohostinství Pohádka, Černohorská restaurace a Herna — bar na ulici Čelakovského. Porušení vyhlášky bylo řešeno uložením blokové pokuty v celkové výši 3.500 Kč.

21. 1. 2005 — ve 13.30 hod. vyjela hlídka MP na volání „Senior linky“ na adresu Pod Javory 4. Na místě bylo zjištěno, že paní připojená na tuto linku upadla na zem a vlastními silami nemůže vstát. Strážníci jí pomohli do křesla a přivolali pečovatelskou službu.

23. 1. 2005 — v odpoledních hodinách hlídka MP při hlídkové činnosti zpozorovala motorové vozidlo tov. zn. AUDI, které řídil L. O., o kterém vzhledem k osobní znalosti věděli, že má správním orgánem MěÚ Blansko vydán zákaz řízení motorových vozidel. Po zastavení vozidla na ulici Sadová strážníci zkontrolovali totožnost řidiče a vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu přivolali na místo hlídku OO PČR Blansko, která si věc převzala k dalšímu opatření.

25. 1. 2005 — v 00.10 hodin si hlídka MP při běžné hlídkové činnosti všimla motorového vozidla tov. zn. Alfa Romeo na sídlišti Písečná, jehož řidič se choval značně podezřele. Po spatření služebního vozidla MP zhasl světla a odbočil na účelovou komunikaci, kam je vjezd zakázán dopravní značkou. Po zastavení vozidla byl hlídkou MP vyzván k prokázání totožnosti. Bylo zjištěno, že se jedná o R.P. z Blanska, který jevil známky silné podnapilosti. Vzhledem k této skutečnosti byla na místo přivolána hlídka OO PČR, která si věc přebrala k dalšímu šetření.

29. 1. 2005 — v dopoledních hodinách bylo dozorčí službě MP oznámeno poškození dvou vzrostlých tújí na ulici U Vodárny. Šetřením na místě a vytěžením svědků bylo zjištěno, že k poškození došlo pravděpodobně v ranních hodinách téhož dne, kdy se po uvedené ulici pohybovaly skupinky osob — pravděpodobně návštěvníků diskotéky Pizzazz. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 1.400 Kč. Věc je nadále v šetření.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter