Město oslavilo 100 let premiérou nového filmu

4. března 2005, ostatní, přečteno: 4495×

Slavnostní zasedání Zastupitelstva města Blanska a premiéra nového filmu o historii města, to byl program, na který v úterý 15. února 2005 do kina zamířili blanenští občané.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zasedání zastupitelstva mělo skutečně slavnostní ráz, bylo krátké a skládalo se z projevu starostky města Blanska PhDr. Jaroslavy Králové (celý projev) a pozvaných významných hostů. Jedním z nich byl hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, který mj. řekl: „Před těmi lety zde bylo něco přes tři tisíce obyvatel, dnes je vás tady dvacet tisíc a dobré tradice jste si udrželi. Firma ČKD Blansko znovu roste a získává pozici, kterou měla v minulosti, a pak jsou tu nové firmy, já vytáhnu jednu, firmu Blata, která novým způsobem dobývá svět a dává o Blansku vědět mnohem víc, než možná některé jiné firmy. Já každému z vás přeji, abyste nepřestali být hrdí na své město a na všechny, kteří v něm něco dokázali.“

hejtman Jm kraje Stanislav Juránek
Krátký projev přednesl také
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek.

Po něm dostal slovo ředitel Jihomoravského kraje Ing. Bc. Jiří Crha. Ve svém projevu zdůraznil, Blansko si své místo na slunci muselo vybojovat, zejména schopnostmi a pracovitostí svých lidí. Připomněl průmyslovou historii a úspěšný rozvoj města. Nezapomněl na podnikatele a starostu Karla Ježka, který měl velkou zásluhu na povýšení Blanska na město v roce 1905.

Před uvedením filmu „Příběh vody a ohně“ se na pódiu představil autorský tým studia Audiovisual Jan a Radek Popelkovi a spolupracovníci, kteří se podíleli na výrobě filmu o Blansku — supervizor Jiří Kubík a autor hudby Zbyněk Petržela.

Zájem o zhlédnutí nového filmu byl veliký, na premiéru bylo zaplněno všech 350 míst. Protože ne všichni se do sálu kina dostali, bylo připraveno ještě jedno promítání, na které se přišlo podívat dalších 140 diváků.

Ve vestibulu kina si zájemci mohli ihned zakoupit videokazetu nebo DVD s novým filmem a pamětní mince a mnoho z návštěvníků tak také učinilo. Mohli si také prohlédnout faksimile historických listin, které jsou s Blanskem těsně spjaty. Listiny budou nyní uschovány objeví se opět při některé ze slavnostních příležitostí, videokazety a mince si ale stále můžete zakoupit v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálova.

Text a fotografie: Stanislav Mrázek

Přepis projevu starostky PhDr. Jaroslavy Králové na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Blanska dne 15. 2. 2005 u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město.

starostka města Blanska, slavnostní projev
Starostka města Blanska
PhDr. Jaroslava Králová.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, milí spoluobčané,
vítám vás všechny na dnešním slavnostním setkání u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město. Přesně před sto lety Nejvyšším rozhodnutím povýšil císař František Josef I. městys Blansko na město. Dnes si tedy připomínáme ono historické datum a není proto možné nevyužít této příležitosti k pohledu zpět, pohledu do historie našeho města.

Život v Blansku nezačal před 100 lety. První písemná zmínka pochází z roku 1141, a to v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Blansko tehdy bylo součástí olomouckého léna. Na katastru dnešního města vedle sebe postupně vznikly dvě osady na obou březích řeky Svitavy, Staré Blansko a Nové Blansko. Po jejich spojení se Blansko stalo městečkem s právem pečeti. Na dalším rozmachu Blanska se z největší míry podílel rozvoj železářství, založeného rodem Gellhornů a úspěšně později rozvinutého do železářské velkovýroby rodem Salmů především osobou Františka Hugo Salma.

19. století je dobou velkého nárůstu věhlasu blanenského železářství a blanenské umělecké litiny. Připomeňme jenom slavné kolonády v západočeských lázních, např. Karlových Varech, památníky z umělecké litiny po celé republice. Sochy z umělecké litiny patří i dnes k typické tváři našeho města. V železářské tradici pokračoval i podnik ČKD Blansko. 19. století pozitivně poznamenalo vývoj našeho města nejen posílením průmyslové výroby, ale také ve sféře kulturního a vůbec spolkového života obyvatel městečka. Velké zásluhy na tomto poli měl národní čtenářský a pěvecký spolek Rastislav, jehož spoluzakladatelem byl doktor Jindřich Wankel, lékař a známý krasový badatel.

Ekonomický i společenský rozkvět s nárůstem počtu obyvatel přiměl tehdejší samosprávu koncem 19. století k podání žádosti o povýšení Blanska na město. Žádost byla ještě několikrát obnovena. V roce 1903 se dokonce vypravila z Blanska do Vídně deputace v čele s tehdejším starostou Karlem Ježkem, majitelem továrny na hospodářské stroje, jejíž objekt s typickou napodobeninou zámečku Miramarre stojí dodnes na ulici Svitavská. Blansko se svého povýšení dočkalo v roce 1905. Cituji přípis z boskovického hejtmanství: „Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1905 městys Blansko v politickém okresu Boskovickém na město nejmilostivěji povýšiti.“ Konec citátu. Blansko mělo v roce svého povýšení 3.350 obyvatel.

historické pečetidlo MěÚ v Blansku
Kromě historických listin byla vystavena také
pečetidla. Toto bylo používáno Městským
úřadem v Blansku po roce 1905.

Na dnešním slavnostním zasedání Zastupitelstva Města Blanska si tedy toto pro nás tak významné datum připomínáme, avšak program plánovaných oslav je rozložen téměř do celého letošního roku, zvláště pak do jeho první poloviny. 15. února 1905 se ale v Blansku neslavilo, neboť Dekret o povýšení dorazil do města koncem března. Oslavy se konaly 29. a 30. dubna. Na slavnostním zasedání zastupitelstva 30. dubna byl přečten Pamětní list sepsaný radním JUDr. Rudolfem Žákem.

Během následujících 100 let se i na životě města Blanska podepsaly politické události celostátního a celosvětového dění: 2 světové války, které si vyžádaly i oběti z řad blanenských občanů, vznik Československého státu, neblahý únorový převrat v roce 1948, sametová revoluce v r. 1989 a vstup České republiky do EU. Během uplynulé stovky roků bylo město poctěno návštěvou 2 prezidentů v roce 1945 prezidentem Edvardem Benešem a v roce 2003 prezidentem Václavem Klausem.

Nebudu zde nyní krok za krokem, či rok po roce sledovat, jak se měnil vzhled našeho města, některé zásahy byly šťastnější, jiné méně. K rozšiřování města a k rostoucímu počtu obyvatel přispěla především průmyslová výroba. Vedle zmiňovaných železářských podniků nesmíme zapomenout ani na závod Metra Blansko, který po dlouhá léta patřil k nejvýznamnějším. Na jeho počátku byla dílna Elektrometr na výrobu elektrických měřících přístrojů, kterou založil blanenský inženýr a vynálezce Erich Roučka. Město dorostlo k dnešní podobě a chci připomenout, jeho součástí jsou od roku 1976 i městské části: Dolní Lhota, Horní Lhota, Olešná, Hořice, Klepačov, Lažánky, Těchov a Obůrka. I občané těchto dříve samostatných obcí dnes slaví také.

tým Audiovisual prodej videokazet s filmem
Tým, který se podílel na výrobě filmu o historii města Blanska, zpovídal Mgr. Kučera. Zleva: Jan Popelka, Radek Popelka, Jiří Kubík, Zbyněk Petržela. O videokazety s filmem a pamětní mince byl ihned po promítání velký zájem.

Město nejsou jen domy a ulice, ale především jeho obyvatelé. Občané, kteří mají své město rádi, kteří jsou na ně hrdí a kteří se pro ně snaží i něco udělat. Na nejslavnější rodáky nebo občany města či osobnosti, které městu prospěli nezapomínáme. K dnešnímu roku jich bylo jmenováno čestnými občany města 55. Patří mezi ně vědci, politici, umělci, sportovci a další. Nemohu zde všechny jmenovat a samozřejmě můžeme být hrdí i na ty naše spoluobčany, kteří sice titul čestného občana nemají, ale ve svém životě a ve svém konání byli úspěšní a k našemu městu se hlásili a hlásí.

Město Blansko vstupuje do druhého století své existence coby město. Dnes jsme městem o 20412 obyvatelích. Jsme městem se všemi předpoklady dalšího pozitivního rozvoje. Ve městě působí řada firem a podniků, které se v celoevropské konkurenci úspěšně drží na trhu a dávají práci lidem ve městě a jeho okolí. Zbudování průmyslové zóny tyto možnosti ještě posiluje. Město dává mnoho příležitostí svým občanům ke sportovnímu, kulturnímu i společenskému životu.

A i když to není zásluhou nás, občanů města, velkou předností Blanska je jeho poloha v kouzelném přírodním prostředí v blízkosti Moravského krasu. Myslím, naše město má dobře našlápnuto do druhé stovky své existence.

Na závěr mi dovolte poděkovat. Děkuji všem členům pracovní skupiny, která program pro oslavy připravovala a celá organizační zátěž na ni ještě čeká. Děkuji všem organizacím a institucím, které se na akcích letošního roku podílejí, děkuji všem firmám, které nás podporují a doufám ještě podpoří. A především děkuji vám všem, jste přišli, abychom společně oslavili významný mezník v historii našeho města. Děkuji všem občanům města, kteří své město milovali a milují, kteří dělají svému městu čest, kteří vnímají své město jako svůj domov. Přeji městu Blansku krásnou a šťastnou budoucnost.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka města Blanska

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter