BLANENSKÉ OKO – namalujte historii

12. března 2005, ostatní, přečteno: 3327×

Občanské sdružení Filadelfia Blansko vypisuje celoměstskou výtvarnou soutěž pod názvem BLANENSKÉ OKO na téma: Jak sportovali naši předkové? Jaké měli vybavení ke sportu před 100 lety? Jak trávili volný čas lidé před 100 lety? Jaké si myslíte, že bylo koupání před 100 lety?

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Práce budou zařazeny do těchto věkových kategorií:
do 10 let
10 — 13 let
14 — 20 let
20 let a výše

Zadání: Vytvořit výtvarnou či grafickou práci formátu A3, na kterékoli z daných témat, která by vyjádřila Váš názor a pohled na věc. Vyjádření může mít tyto formy: kresba, malba, grafika, fotografie, koláž, počítačová grafika. Je také možné připojit doprovodný, vysvětlující text, báseň apod.

Soutěžní práce: Do soutěže se přijímají práce formátu A3. Není dáno, zda na šířku nebo na výšku. Každá práce bude na zadní straně v pravém dolním rohu obsahovat tyto informace — jméno a příjmení, rok narození, přesná adresa, kategorie a zvolené téma. Na přední straně nesmí být práce podepsána.

Podmínky: Zúčastnit se může kdokoli z obyvatel města Blanska. Jeden účastník se může vyjádřit ve všech třech tématech, ale z každého tématu pouze jednou prací (tj. nejvýše třemi pracemi na různé téma). Je nutné dodržet formát a popis prací na zadní straně. Práce, jež nebudou splňovat podmínky a nebudou odevzdány včas, budou ze soutěže vyřazeny. Pokud bude zjištěno pochybení ve vyplnění údajů, zejména týkající se věkové kategorie, bude tato práce také vyřazena. Pořadatelé si vyhrazují právo na prokázání věku soutěžícího, zejména u výherců.

Hodnocení: Porota vyhodnotí z každé kategorie a tématu vítěznou práci. Porota může udělit také zvláštní ceny. Například za nejlepší nápad, výtvarné zpracování apod. Práce budou hodnoceny podle těchto kritérií — celkový dojem a výraz práce, ztvárnění myšlenky, grafické a výtvarné zpracování, kompoziční řešení.

Výstava: Výstava soutěžních prací proběhne v průběhu měsíce června 2005. Přesný termín a místo budou veřejnosti včas oznámeny prostřednictvím plakátů, oznámením v tisku a ve školách. Při vernisáži výstavy budou vyhlášena jména vítězů a předány ceny.

Doručení soutěžních prací: Práce můžete zasílat poštou na adresu občanského sdružení Filadelfia nebo je odevzdat osobně v informační kanceláři Filadelfie na adrese: U Horáčků, Sv. Čecha 11, Blansko, tel. 516 412 028. Pořadatelé neodpovídají za jakékoli poškození prací, vzniklé při doručení. Po skončení výstavy si soutěžící mohou své práce vyzvednout v Informační kanceláři Blanka.

Uzávěrka doručení soutěžních prací je 4. 6. 2005.

Pořadatelé se těší na vaše práce.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter