Partnerství Blanska a Komárna již nabývá konkrétní podobu

24. března 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3577×

V den zahájení oslav 100. výročí povýšení Blanska na město 15. 2. 2005 se v Blansku uskutečnilo setkání delegací měst Komárna a Blanska vedených na straně Komárna zástupcem primátora Ing. Bélou Szabó a na straně Blanska starostkou PhDr. Jaroslavou Královou. Cílem setkání bylo navázání osobních kontaktů na úrovni oficiálních představitelů obou měst a posouzení možností obnovení partnerské spolupráce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Během jednání obě strany deklarovaly svůj zájem uzavřít na smluvním základě vzájemné partnerství mezi městy Komárnem a Blanskem a navázat tak na dlouholetou spolupráci, která mezi těmito městy existovala již v minulosti, a která na neoficiální bázi, například formou vzájemných setkávání seniorů, dosud úspěšně probíhá.

Starostka města Blanska PhDr. J. Králová se zástupcem primátora Komárna Ing. B. Szabó
Starostka města Blanska PhDr. J. Králová se zástupcem primátora Komárna Ing. B. Szabó při setkání dne 15. 2. 2005. Foto: J. Kupčík

Z tohoto důvodu byl připraven návrh textu Smlouvy o partnerské spolupráci mezi Komárnem a Blanskem, který bude, tak jak to vyžaduje náš zákon o obcích a slovenský zákon o obecním zřízení, předložen ke schválení zastupitelstvům obou měst. Na základě této smlouvy budou obě města rozvíjet spolupráci zejména v oblasti cestovního ruchu, školství, kultury a sportu, budou si vyměňovat zkušenosti z fungování samospráv a také podporovat hospodářskou spolupráci podnikatelských subjektů.

Po schválení textu smlouvy v zastupitelstvech se předpokládá její slavnostní podepsání primátorem Komárna a starostkou města Blanska, a to zřejmě v rámci hlavních oslav 100. výročí povýšení Blanska na město v květnu 2005. Ke schválení smlouvy zastupitelstvem města Komárna došlo dne 10. 3. 2005. Rada města Blanska tento dokument již posoudila a doporučila zastupitelstvu jeho schválení. Zastupitelstvo města Blanska projednalo návrh smlouvy na svém zasedání dne 21. 3. 2005 a schválilo jej.

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odboru kancelář tajemníka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter