Změna provozu lékařské služby první pomoci v Blansku od 1. dubna 2005

31. března 2005, ostatní, přečteno: 4886×

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 17. 2. 2005 o snížení dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské služby první pomoci dochází od 1. dubna 2005 k redukci provozní doby LSPP v Blansku a k některým dalším změnám v zajištění přednemocniční péče.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

1. Vymezení pojmu lékařské služby první pomoci:

LSPP (lékařská služba první pomoci) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případě náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby. Je poskytována všem občanům v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů. LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony. Nelze na ni přesouvat výkony běžné ambulantní péče, které mají ve stanovené pracovní době provádět příslušní registrující praktičtí lékaři. V této souvislosti upozorňujeme občany, aby v rámci prevence akutních pohotovostních ošetření využívali řádnou ordinační dobu svých registrujících praktických a dětských lékařů.

2. Změna provozní doby LSPP v Blansku:

Telefon Všední dny Soboty, neděle, svátky
LSPP všeobecná 516 527 870 17.00 — 22.00 8.00 — 22.00
LSPP pro děti a dorost 516 527 872 - 8.00 — 18.00

LSSP budou v ordinačních hodinách provádět lékařskou návštěvní službu pouze ve výjimečných případech, kdy nebude možné pacienta dovézt do ambulance LSPP vlastními prostředky nebo sanitním vozem.

3. Lékárenská pohotovostní služba v lékárně

PharmDr. Jitky Navrkalové na poliklinice Nemocnice Blansko se mění ve stejném rozsahu jako LSPP, tedy denně do 22.00 hod.

4. V době mimo ordinační hodiny LSPP a lékárny v Blansku

jsou tyto služby zajišťovány na pracovištích v Brně:

Adresa Telefon Všední dny Soboty, neděle, svátky
LSPP všeobecná Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, Brno 545 538 538 17.00 — 7.00 Nepřetržitě
LSPP pro děti a dorost Poliklinika akademika O. Teyschla (tzv. Bílý dům ), Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o. Žerotínovo náměstí 4/6, Brno 542 216 511, 533 302 396, 533 302 236 16.00 — 7.00 Nepřetržitě
Lékárenská pohotovostní služba Lékárna Na Kobližné, Kobližná 7, Brno, Lékárna K.E.I. pharma s. r. o. 542 212 110, 542 216 388 Nepřetržitě
Koliště 47, Brno 545 424 811 Nepřetržitě

5. Chirurgická ambulance Nemocnice Blansko

Zajišťuje ambulantní ošetření úrazů a chirurgických onemocnění. Provozní doba je nadále beze změny, tedy nepřetržitá.

6. Zdravotnická záchranná služba Blansko, p. o.

Zajišťuje výjezdovými skupinami rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo rychlé zdravotnické pomoci (RZP) odbornou neodkladnou přednemocniční péči, která je definována jako péče o postižené na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení, poskytovaná při stavech, které:
a) bezprostředně ohrožují život postiženého;
b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti;
c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny;
d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest;
e) působí změny chování a jednání postiženého,ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

Z této definice vyplývá, že výjezdové skupiny RLP/RZP nemohou nahrazovat práci LSPP. Dalším důvodem je riziko možné nedostupnosti RLP/RZP v případě další — závažnější — tísňové výzvy.

7. Činnost Operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Blansko, p. o. k zajištění dostupnosti akutní přednemocniční péče:

Zdravotnické operační středisko v nepřetržitém provozu:
a) řídí a organizuje přednemocniční neodkladnou péči o pacienty v ohrožení života či se závažným postižením zdraví, kterou zajišťují výjezdové skupiny rychlé lékařské nebo zdravotnické pomoci;
b) koordinuje činnost lékařských služeb první pomoci, zajišťuje spolupráci s dopravní zdravotní službou a návaznost na péči ve zdravotnických zařízeních;
c) je centrem, které přijímá, vyhodnocuje a předává informace občanům o dostupnosti akutní zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních na spádovém území nebo ve specializovaných pracovištích.

Operační středisko ZZS Blansko, p. o. přijímá tísňové výzvy a podává informace na těchto telefonních číslech:
tísňové výzvy: 155;
ostatní: 516 527 811, 516 527 888, 516 527 800, 516 527 801.

8. Převozy nemocných dopravní zdravotní službou:

a) Převoz nemocného k ošetření je hrazen zdravotními pojišťovnami tehdy, je-li indikován, tzn. když povaha postižení zdraví, případně imobilita neumožňuje dopravu vlastním nebo veřejným dopravním prostředkem, a v případě převozu k porodu.
b) O nároku na úhradu převozu je oprávněn rozhodnout lékař, k němuž je nemocný vezen k ošetření. Náklady na převozy, které nejsou zdůvodněny zdravotním stavem, hradí nemocní. Převoz za úhradu si lze objednat u provozovatelů dopravních zdravotních služeb, informace o telefonickém spojení na dopravce podá operační středisko ZZS Blansko na výše uvedených telefonních číslech.
c) Převoz nemocného s doprovodem je zdravotními pojišťovnami hrazen v případech, kdy nemocný není schopen samostatně komunikovat s okolím a při převozech dětí a mladistvých do 18 let věku.

MUDr. Petr Hlavinka
pověřen řízením Zdravotnické záchranné služby Blansko, p.o.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter