Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva města

17. března 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3729×

16. zasedání Zastupitelstva města Blanska se bude konat v pondělí 21. 3. 2005 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Program zastupitelstva...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Složení slibu nových členů zastupitelstva
 3. Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města
 4. Prodej pozemků
 5. Bezplatný převod pozemků
 6. Výkupy pozemků
 7. Garáže Písečná — doplnění usnesení č. 13 z 12. zasedání zastupitelstva města
 8. Výstavba bytových nájemních domů Písečná I.
 9. Označení ulic a jiných veřejných prostranství I — Sportovně rekreační areály v ul. Mlýnská
 10. Označení ulic a jiných veřejných prostranství II — Nová komunikace v Průmyslové zóně
 11. Průmyslová zóna Blansko Vojánky — prodeje pozemků
 12. Žádost o uzavření dohody o uznání závazku
 13. Bezúplatný převod — Domov Olga
 14. Plynové hospodářství — prodej plynovodů ve vlastnictví města
 15. Vodní hospodářství — Změna způsobu likvidace odpadních vod z městské části Lažánky
 16. Odpis pohledávek
 17. Schválení Programu Partnerství
 18. Vyhodnocení Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni za rok 2004
 19. Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2005
 20. Volba člena rady města
 21. Rozpočtový výhled Města Blansko
 22. Poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení
 23. Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR
 24. Odpis pohledávky
 25. Žádost o prominutí úroku z prodlení
 26. Informace o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2004
 27. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko
 28. Dohoda o narovnání s Milanem Sochorem a Evou Šmídovou
 29. Schválení smlouvy o partnerské spolupráci mezi městy Komárno (SR) a Blansko (ČR)
 30. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
 31. Zápisy z jednání výborů zastupitelství
 32. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter