Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2005/06

8. března 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4820×

Při zápisu na blanenské základní školy ve dnech 8. a 9. února 2005 bylo zapsáno celkem 193 dětí, z toho 27 dětí, kterým byl povolen odklad plnění povinné školní docházky v roce 2004.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na území města Blanska a městských částí se narodilo celkem 151 dětí, které k 31. srpnu 2005 dosáhnou 6 let věku.

Mgr. Polák a Mgr. Alexa u zápisu na ZŠ T.G.M. u zápisu na ZŠ T.G.M.
Na zápis prvňáčků do 1. tříd na ZŠ T. G. M. se přišli podívat i zástupci Města Blansko místostarosta Mgr. Ivo Polák a vedoucí odboru školství Mgr. František Alexa.
Foto: Vl. Jančík.

K zápisu se dostavilo 18 dětí, které mají trvalý pobyt v jiných obcích, zapsán byl rovněž jeden žák, který dovrší 6 let věku do 31. 12. 2005. O odklad plnění povinné školní docházky požádalo při zápisu 30 zákonných zástupců budoucích prvňáčků.

papírový hrad na chodbě školy čarodějnice na chodbě školy
Školy připravují budoucím prvňáčkům na uvítanou příjemné prostředí. Na ZŠ T. G. M. měli chodbu i třídu vyzdobenou malbami, papírovým hradem a čarodějnicí na koštěti.
Foto: S. Mrázek

Dle výsledků zápisu lze předpokládat, že k 1. 9. 2005 nastoupí do 1. ročníku základního vzdělávání na blanenských základních školách celkem 163 žáků.

Výsledky zápisu na jednotlivých základních školách:

Údaj ZŠ Dvorská ZŠ Erbenova ZŠ T. G. M., Rodkovského ZŠ Salmova
  Salmova Dol. Lhota
Počet dětí u zápisu v roce 2005 38 58 50 38 9
- z toho počet dětí, kterým byl povolen odklad v loňském roce 3 12 6 5 1
Počet dětí s trvalým pobytem v jiné obci 4 4 6 1 3
Počet dětí mladších 6 let 0 0 0 1 0
Počet dětí cizích stát. příslušníků 0 0 0 0 0
Počet žádostí o odklad 7 6 9 7 1
Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku k 1. 9. 2005 31 52 41 31 8
Předpokládaný počet tříd 1. roč. 2 3 2 2 1*)

*) sloučená s jiným ročníkem

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter