Občané na setkání s vedením Města chyběli

5. dubna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4313×

Zájem občanů o setkání s vedením Města Blansko byl stejně jako v minulých letech mizivý. Opět přišlo jen kolem třiceti zájemců o dění ve městě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

I přes to, že byly pro občany připraveny odměny za napsané dotazy a pro všechny zúčastněné následně promítání filmu, zůstal počet účastníků stejný. Nejinak tomu bylo i s okruhem otázek. Lidi nejvíce zajímala investiční činnost, a tak se nejčastěji ptali na rekonstrukci ulice Rožmitálovy a výstavbu stánku na Wanklově náměstí.

Informace, že se má uprostřed náměstí vystavět nový stánek, proběhla před časem v Monitoru. Původní záměr přestěhovat do něj některé prodejce z ulice Rožmitálovy, která se bude rekonstruovat, však odmítlo již zastupitelstvo a uložilo vedení Města hledat jiné alternativy umístění zmíněných prodejců.
K rekonstrukci ulice Rožmitálovy se vrátíme v samostatném článku.

schůze s občany schůze s občany
V předsálí hrála Městská dechová hudba Blansko, zájemci si mohli prohlédnout pamětní knihy z archivu muzea.

Z investičních akcí by letos měla být dokončena poslední etapa rekonstrukce ulice Křižkovského — od ulice Dvorské po ul. Mánesovu. V plánu je také rekonstrukce chodníků na ulici Havlíčkově a vybudování několika parkovacích míst ve spodní části ul. Chelčického ve směru k výpočetnímu středisku. Pokud to finanční možnosti dovolí, bude zrekonstruován i chodník k bystě Boženy Němcové. Nová parkovací místa se objeví na sportovním ostrově mezi lázněmi a halou ASK.

Z největších akcí se jedná o rekonstrukci kanalizace, která bude realizována v průběhu letošního a příštího roku nejen v Blansku, ale i v místních částech Horní Lhota a Dolní Lhota.

schůze s občany schůze s občany
Vystaveny byly práce dětí z MŠ a ZŠ Blansko, před začátkem zazpívaly děti ze ZŠ T. G. M.

Z položených dotazů:

Kdo odpovídá za pořádek v zadní části obchodního domu Centrum?
Ing. Král: Za pořádek ve městě obecně odpovídá městská policie. Ona je tím prvním orgánem, který upozorňuje občany a organizace ohledně pořádku ve městě. Má k tomu i některé správní metody.

Jaké úpravy jsou plánovány na nám. Republiky a Wanklově?
Ing. Král: Na náměstí Wanklově bude stávající osvětlení obohaceno o zeleň. Více zeleně by se mělo objevit na obou náměstích.

Budou přidány na ul. Údolní či 9. května nádoby na separovaný sběr?
Ing. Král: Občané se učí separovat sběr. Pro město je to dobré, že se pořádek lépe udržuje. Ne vždy je však cyklus vyvážení těchto nádob ideální, určitě by se mohl v některých lokalitách zvýšit. V rozpočtu na letošní rok je částka 120.000 Kč na rozšíření sběru separovaného odpadu. V této částce není jen cena za kontejner (cca 6-8.000 Kč), ale také vybudování stání pro kontejner.

schůze s občany schůze s občany
Sál byl, jak je již zvykem, téměř prázdný. Na otázky odpovídala starostka a oba místostarostové.

Budou častěji zveřejňovány výsledky měření rychlosti policie v Blansku? Působilo by to výchovně pro ostatní motoristy.
PhDr. Králová: Já dávám za pravdu tazateli. Zvážíme, jakým způsobem bychom častěji dostávali tyto informace mezi veřejnost a řidiče.

V roce 1937 byly do průčelí bývalé sokolovny umístěny schránky s prstí z legionářských bojišť. Nyní jsou spolu s pamětní deskou umístěny v muzeu. Bylo by možné přenést je do podstavy buď památníků bojovníků od Zborova nebo památníku padlých z 1. světové války?
PhDr. Králová: Společně s ředitelkou muzea jsme právě tuto otázku před časem řešili. Ona toto zvažovala, ale měla strach o to, zda nebudou tyto cenné schránky nějak poškozeny či zcizeny. Neumím si představit, jak je zabezpečit před nepatřičným zásahem vandalů.

ČKD Blansko vyrobilo pro 182 českých a zahraničních vodních elektráren Kaplanovy turbíny. Viktor Kaplan je rodákem z Mürzzuschlagu, bylo by tedy možné po něm pojmenovat některou z ulic?
PhDr. Králová: Myslím, že si můžeme tuto připomínku poznačit a uvažovat do budoucna o její realizaci.

Povolili jste provozovat diskotéku Pizzazz, nechráníte však obyvatele v okolí od vandalismu.
Mgr. Polák: Ohledně budoucího provozovatele proběhla před realizací diskuze na webových stránkách města. Občanům bylo přislíbeno monitorování okolí diskotéky. Nyní byla zakoupena kamera, která okolí a ulici Divišovu monitoruje. Dle mého názoru není řešením zakazovat provoz zařízení kvůli několika jedincům, kteří se neumějí chovat. Důležitější je prevence, např. městská policie tuto oblast právě ve dnech konání diskoték více hlídá a přispívá k tomu i nový monitorovací systém.

Proč nedošlo k výstavbě rozhledny na Hořicích? Turisté směřují na druhou stranu do Veselice.
Mgr. Polák: Výstavbě zabránily tři problémy. Pozemky nebyly v majetku Města a byly problémy s jejich vykupováním. Dále nebyla uskutečněna dohoda s operátorem, který má vystavěnu věž na Hořicích, čímž by se snížily náklady, a třetím důvodem bylo to, že finanční náklady byly tak vysoké, že se dala nakonec přednost jiným, pro Blansko důležitějším investicím.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter