S výměnou řidičského průkazu nemusíte spěchat, říká ministerstvo

21. dubna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 8742×

Vyjádření náměstka ministra dopravy k nárůstu žádostí o nové řidičské průkazy. Všeho je dostatek, všechno zvládáme, s výměnou nespěchejte.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V posledních týdnech dochází k výraznému nárůstu počtu žádostí o výměnu starších řidičských průkazů, vydávaných do konce roku 2000 za nové, a to v souvislosti s povinností stanovenou v §134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být tyto řidičské průkazy do konce roku 2005 vyměněny za nové, jinak se stanou neplatnými.

Rád bych vás v této souvislosti ujistil, že Ministerstvo dopravy si je problémů spojených s povinnými výměnami řidičských průkazů vědomo již delší dobu a pro jejich zvládnutí učinilo řadu opatření ve výrobě a distribuci nových řidičských průkazů. Zvýšené množství podaných žádostí je při výrobě řidičských průkazů zvládáno bez poruch a výkyvů. Také příslušné tiskopisy jsou průběžně vyráběny v dostatečných počtech s ohledem na aktuální potřebu a jejich nedostatek tedy nehrozí.

Další opatření byla směrována k prodloužení lhůty pro výměnu řidičských průkazů změnou příslušné právní úpravy. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl předložen návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. již v lednu 2004. Návrh kromě jiného obsahuje prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů za nové v postupných krocích, a to až do roku 2013. Ministerstvo dopravy připravilo navíc jako alternativu i rychlou novelizaci, konkrétně §134 zákona č. 361/2000 Sb., týkajícího se prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů do citovaného roku 2013. Tato úprava bude projednána v Parlamentu ČR na začátku května.

O nutnosti prodloužení lhůt pro povinnou výměnu řidičských průkazů panuje všeobecná shoda. Ministerstvo dopravy proto opakovaně doporučuje všem žadatelům, aby nepodléhali panice, nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na dopravních úřadech a počkali s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené období bez front a zbytečného čekání.

MINISTERSTVO DOPRAVY
RNDr. Petr Pospíchal
náměstek ministra

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter