Novinky při žádostech o cestovní doklady

6. května 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 7214×

Zákonem č. 559/2004 Sb. byl mimo jiné novelizován i zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Jedním z nových ustanovení výše citovaného právního předpisu je povinnost prokázat při podání žádosti o vydání prvého cestovního dokladu státní občanství České republiky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Držitelé občanského průkazu České republiky tuto skutečnost doloží tímto občanským průkazem. V případě, kdy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žádají o vydání prvého cestovního dokladu pro nezletilé děti mladší 15 let a doklad o státním občanství dítěte nevlastní (listina o udělení státního občanství ČR, osvědčení o státním občanství ČR apod.), musí k prokázání státního občanství České republiky požádat o vydání osvědčení o státním občanství České republiky pro toto dítě. K vydání tohoto dokladu je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu žadatele, v případě trvalého pobytu na území okresu Blansko je tímto úřadem Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor organizační a právní.

Žádost lze podat prostřednictvím matričního úřadu rovněž podle místa trvalého pobytu žadatele a k žádosti je třeba předložit průkaz totožnosti jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce, rodný list nezletilého dítěte a oddací list rodičů dítěte nebo rodné listy rodičů. Správní poplatek za vydání tohoto dokladu činní 100 Kč. Matriční úřad postoupí žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR k vyřízení krajskému úřadu a tento úřad pak doklad zašle žadateli poštou.

Lhůta k vydání tohoto dokladu je přibližně 30 dnů a také cestovní doklad, jedná-li se o doklad se strojově čitelnou zónou, se vydává ve lhůtě do 30 dnů. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že vydání prvního cestovního dokladu je časově dosti náročné.

V případě, že se tedy chystáte na dovolenou do zahraničí, doporučujeme vám zaměřit se na překontrolování doby platnosti vašich cestovních dokladů a v případě, že budete cestovat společně s nezletilými dětmi a tyto nemáte zapsané ve vašem cestovním dokladu, požádejte buď o provedení zápisu nezletilých dětí do vašeho cestovního dokladu, nebo pak v dostatečném předstihu o vydání cestovních dokladů pro vaše děti.

Současně chceme upozornit naše spoluobčany, aby věnovali zvýšenou pozornost fotografiím, které přikládají k žádostem o vydání občanského průkazu, cestovního dokladu, ale i řidičského průkazu. Jsou předkládány fotografie poškozené, ale zejména pak neaktuální (staré), které neodpovídají současné podobě občana. Správní orgán se řídí zákonnými normami, které upravují požadavky na fotografie, a v případě předložení neodpovídající fotografie nebude tato přijata. Zhotovování fotografií se provádí většinou na počkání.

Ve vlastním zájmu nenechávejte tyto věci na poslední chvíli, vždyť turistická sezona již začala!

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter