Hřbitov bude rozšířen o nová hrobová místa

11. května 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 6756×

Kapacita hřbitova v Blansku je téměř vyčerpaná. Z toho důvodu zadalo Město Blansko v minulém roce vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na rozšíření hřbitova o cca 285 hrobových míst, 251 epitafních desek a 130 urnových míst (pomníčků).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První etapa, která spočívá v terénních úpravách, zbudování teras a následném oplocení nově rozšířeného hřbitova, byla započata v minulém týdnu. Termín dokončení této první etapy je 31. 8. 2005.

V následujících letech bude nově rozšířená část postupně dokončována, a to tím, že budou dobudovány cestičky, osvětlení, vodovod a sadové úpravy.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter