Činnost městské policie v dubnu 2005

2. května 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4055×

V uvedeném období prováděli strážníci městské policie mj. měření rychlosti na území města Blanska a obcí Lažánky, Dolní Lhota a Horní Lhota. Bylo zjištěno celkem 148 přestupků týkajících se nedodržení předepsané rychlosti, které byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ Blansko k vyřešení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

3. 4. 2005 — v 00.50 hodin bylo dozorčí službě MP oznámeno napadení hosta na diskotéce Mlýn v Dolní Lhotě. Po příjezdu na místo, hlídka MP zajistila poškozeného, podezřelé i další svědky incidentu. Protože docházelo neustále ke slovním potyčkám mezi některými návštěvníky diskotéky a hrozilo další fyzické napadání, byla na pomoc přivolána hlídka OO PČR Blansko, která si případ také následně převzala k dalšímu šetření s podezřením na spáchání trestného činu výtržnictví.

4. 4. 2005 — v odpoledních hodinách byli strážníci MP požádáni dozorčí službou OO PČR Blansko o spolupráci při pátrání po pachatelích krádeže v obci Drahany. Byl získán popis podezřelých osob a také vozidla, ve kterém se měli pohybovat směrem k Blansku. Asi 15 minut po přijatém oznámení zastavila hlídka MP podezřelé vozidlo na ulici Gellhornově v Blansku. Ve vozidle byli zadrženi čtyři podezřelí muži z Prostějova, kteří byli následně předáni PČR k dalšímu opatření.

8. 4. 2005 — v 11.30 hodin se v nákupním centru Blansko na ulici Rožmitálova ve sportovním oddělení KOLA Novák pokusil odcizit L. O. z Ústí nad Orlicí sportovní bundu v ceně 2.660 Kč. Vzhledem k výši škody byl přestupek postoupen k dořešení správnímu orgánu MěÚ Blansko.

8. 4. 2005 — v podvečerních hodinách bylo dozorčímu MP oznámeno demolování bytu na ulici Seifertově. Po příjezdu na místo bylo hlídkou MP zjištěno, že J. P. z Blanska je v silně podnapilém stavu a rozbíjí doma nábytek. Podle jeho rodičů se jedná o opakované jednání a jeho důvodem je odsouzení J. P. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Hlídka MP muže vyzvala aby zanechal svého jednání, což uposlechl. Jeho matka hlídce oznámila, že věc nechce dále řešit, že se jedná o jejich společný majetek a že si problémy vyřeší sami. Při odchodu hlídky však došlo k fyzickému napadení mezi synem a otcem a celá situace se začala opakovat. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc přebrala k dalšímu šetření pro podezření ze spáchání trestného činu.

12. 4. 2005 — v dopoledních hodinách oznámila na linku 156 pokladní prodejny Albert na ulici Nádražní, že byla podvedena neznámým mužem, který ji připravil o částku 4.400 Kč. Dalším šetřením bylo hlídkou MP zjištěno, že kolem 10. hodiny přišel do prodejny muž a u pokladny požadoval dvoje cigarety a tyto platil bankovkou v hodnotě 5.000 Kč. Když mu prodavačka vracela peníze, řekl jí, že se spletl a že zaplatí bankovkou v hodnotě 2.000 Kč. Pak ještě sdělil, že si nakoupí další zboží. Při platbě tak způsobil u pokladny značný zmatek. Tohoto využil, sebral všechny peníze, svoje i ty, co mu prodavačka vydala z pokladny a z prodejny odešel. Až po jeho odchodu prodavačka společně s vedoucím provedla kontrolu pokladní hotovosti a zjistila, že jí chybí částka 4.400 Kč. Na základě získaného popisu strážníci provedli pátrání po podezřelém muži v okolí prodejny a po celém území města, ale podezřelého se nepodařilo nalézt.

13. 4. 2005 — ve 20.50 h bylo na linku 156 oznámeno, že v okolí OD Billa v Blansku se pohybuje polonahý, zřejmě podnapilý muž, který bouchá na výklady prodejny. Po příjezdu na místo hlídka MP před prodejnou nalezla pánskou bundu, mikinu a tričko. U prodejny TOP AUTOSALON byl pak následně objeven neznámý muž, který byl svlečen do půl těla a na obličeji měl drobná zranění. Podle jeho osobních dokladů, které na výzvu strážníkům MP předložil, bylo zjištěno, že se jedná o M. V. ze Svitav. Byl v silně podnapilém stavu, bylo velmi obtížné s ním navázat kontakt a na další výzvy hlídky již nereagoval. Vzhledem k jeho zranění a stavu byla na místo přivolána RZS a muž byl za asistence strážníků převezen k dalšímu ošetření do Nemocnice Blansko. Zde bylo ošetřujícím lékařem rozhodnuto o jeho převozu do PZS v Brně.

18. 4. 2005 — byla v době od 8.00 do 19.00 hodin provedena dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na dodržování zákazu vjezdu, stání a zastavení, parkování na trvale vyhrazených parkovacích místech, placení ceny na parkovištích s parkovacími automaty, na neoprávněný zábor veřejného prostranství apod. Celkově bylo zjištěno 41 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 6.400 Kč.

21. 4. 2005 — ve večerních hodinách bylo dozorčí službě MP oznámeno, že dochází k ničení oplocení RC Autoklubu na sportovním ostrově. Na místě byl zadržen mladík, který hlídce uvedl, že plot poničil s dalšími dvěma kamarády. Z důvodu, že podezřelou byla osoba mladší 15 let, byla tato předána rodičům a stejně tak byli vyrozuměni i rodiče ostatních dvou podezřelých, kteří se k ničení oplocení následně přiznali. Na služebně MP se pak zákonní zástupci nezletilých dohodli se správcem areálu RC Autoklubu na opravě oplocení na vlastní náklady.

22. 4. 2005 — v nočních hodinách, byla provedena veřejnopořádková akce se zaměřením na kontrolu vytipovaných restauračních provozoven a podávání alkoholu osobám mladším 18 let v těchto zařízeních. Strážníci MP Blansko ve spolupráci s pracovníky PČR Blansko provedli kontrolu v provozovnách Café Blue, Restaurace Probe, Play Club, Cafe Bergman, U Jana, hotel Hejč a v diskotéce Pizzazz. Celkem bylo zkontrolováno 20 osob, které se v těchto zařízeních nacházely, z toho u šesti z nich byla dechová zkouška na alkohol pozitivní. Všechny zjištěné případy byly předány PČR k dalšímu šetření a opatření.

24. 4. 2005 — v dopoledních hodinách přijala hlídka MP oznámení o ženě v domě na ulici 9. května, která leží ve svém bytě na zemi a nemůže se pohybovat. Na místě bylo zjištěno, že žena chodí o berlích a upadla. Se strážníky komunikovala přes zavřené dveře, ale nebyla schopna vstát a dveře odemknout. Přes sociální pracovnici byly proto zajištěny náhradní klíče od bytu. Po otevření bytu byl přivolán sanitní vůz, který ženu převezl do NsP Blansko k dalšímu ošetření.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter