Město vám půjčí na opravu bytu či domu

21. června 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4037×

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Blansko“ (FRB), do nějž získalo finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Ty jsou určeny k poskytování účelových půjček na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu na území města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žadateli o půjčku z fondu mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení a nemají peněžité závazky vůči Městu po splatnosti, záznam v rejstříku trestů či nepodnikají ve stavebnictví.

Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 3 % a musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu.

Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku si mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko „Žádost o účelovou půjčku na opravy a modernizace bytového fondu“. Žádosti budou vydávány na podatelně MěÚ Blansko v termínu od 30. 5. 2005.

Řádně vyplněné žádosti o půjčku se všemi přílohami musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko do 29. 7. 2005. Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blanska, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich odsouhlasení. Podrobné informace o výběrovém řízení jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2004, schválené zastupitelstvem města. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni.

Případné dotazy a bližší podrobnosti o podmínkách poskytnutí půjčky poskytne Petr Alexa, finanční odbor, tel. 516 775 192.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter