Budova bývalého okresu, blanenský zámek a jeho park patří Městu Blansko

16. června 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4497×

Nedávno byly dokončeny dva převody majetku státu do vlastnictví Města Blansko — budovy bývalého okresního úřadu a zámku s přilehlým parkem. Zápisem do katastru se Město Blansko stalo vlastníkem nemovitostí se všemi právy i povinnostmi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Budova bývalého okresního úřadu

Dne 1. 6. 2005 došlo k převodu nemovitostí nám. Republiky, Blansko (bývalý okresní úřad) se všemi jejími součástmi, příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými, do vlastnictví Města Blanska. Tímto dnem došlo k naplnění usnesení vlády č. 1235/2003 a usnesení vlády ČR č. 547 ze dne 2. června 2004, o majetkoprávních změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku ČR a usnesení Zastupitelstva Města Blansko č. 44 ze dne 14. 6. 2004 ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Budova zámku a přilehlý park

V průběhu přípravy listinných podkladů pro bezúplatný převod budovy zámku v Blansku z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Blansko byly nalezeny doklady zásadního významu, které prokazují, že zámek Blansko a přilehlé nemovitosti včetně zámeckého parku jsou tzv. historickým majetkem Města Blansko.

Z dokladů uchovaných v Moravském zemském archivu, státním okresním archivu Blansko, totiž vyplynulo, že areál blanenského zámku se stal krátce po 2. světové válce součástí přídělu Velkostatku Blansko (jeho bývalým majitelem byl Hugo Salm Reiffescheid.), který byl rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 6. června 1949 podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. (o konfiskaci a rozdělení zemědělského majetku) přidělen do vlastnictví obce Blansko. Jedná se tedy ve smyslu zákona č.172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění, o historický majetek obce.

Město Blansko proto na základě těchto skutečností podalo dne 31. května 2005 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko návrh na provedení záznamu tohoto vlastnického práva k nemovitostem do katastru. Město Blansko se tedy ze zákona stalo vlastníkem jak budovy zámku, tak i přilehlého parku, a to dokonce zpětně, totiž ke dni účinnosti rozsáhlé novely výše zmíněného zákona č. 172/1991 Sb., k 1. červenci roku 2000.

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odboru kancelář tajemníka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter