Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva města

15. června 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3446×

18. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v pondělí 20. 6. 2005 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko v budově na nám. Republiky 1. Jednání zastupitelstva je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 18. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Darování pozemků
 5. Výkup pozemků
 6. Informace k rekonstrukci ulice Rožmitálova
 7. Investiční záměr společnosti Atona
 8. Situace ve Svazku vodovodů a kanalizací
 9. Označení ulic a jiných veřejných prostranství — Blansko Písečná
 10. Zadání změn Úpn SÚ Blansko na k.ú. Blansko, označených jako B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32
 11. Zadání změn Úpn SÚ Blansko na k.ú. Těchov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska, označených jako T11, T12, T13, D6, D7, H3
 12. Návrhy změn Úpn SÚ Blansko na k.ú. Blansko a Klepačov, označených jako B21, B22, B23, K7
 13. Žádost o zrušení notářských zápisů
 14. Žádost o uzavření dohody o uznání závazku
 15. Žádost o prominutí poplatku z prodlení
 16. Odprodej bývalé MŠ Lažánky
 17. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
 18. Informace o využití odloučených pracovišť ZŠ Blansko, Salmova v Dolní Lhotě ve školním roce 2005/06
 19. Návrh na poskytnutí finančních prostředků na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení na rok 2005
 20. Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
 21. Návrh změny v organizaci provozu Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
 22. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Nemocnice Blansko
 23. Investiční záměr „Sportovní ostrov“
 24. Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2004
 25. Rozpočtové opatření
 26. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 27. Čestná občanství
 28. Informace o nemovitostech — zámek, park, budova bývalého Okresního úřadu
 29. Schválení „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje“ k realizaci projektu
 30. Návrh na výměnu dvou kusů parkovacích automatů
 31. Obnova a uchování kulturní památky Zámek Blansko 2005-2006
 32. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 33. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter