Dobrodružstvím k získání důvěry v sebe a ostatní lidi

12. července 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 4208×

Město Blansko si uvědomuje, že řešení problematiky vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže nelze očekávat pouze od opatření založených na administrativně represivních metodách, a tak již pátým rokem pokračuje realizace projektu zaměřeného na alternativní opatření v rámci programu prevence kriminality. Pro rok 2005 se podařilo získat také dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vlastní průběh akcí zabezpečuje občanské sdružení Horizont v úzké spolupráci s pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. V plánu je uskutečnit celkem tři víkendové resocializační pobyty a letní rekreačně výchovný tábor. Zaměření těchto akcí a výběr účastníků je v souladu se zněním zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Jedná se převážně o děti ze sociálně slabých rodin nebo s výchovnými problémy. Právě u této cílové skupiny často touha po neobyčejných zážitcích vede k páchání trestné činnosti či zneužívání návykových látek. Záměrem projektu je těmto dětem ukázat, že zažít dobrodružství lze i jinak. Pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů se tak účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý prvek romantiky, rizika a dobrodružství. Nejinak tomu bylo i na první letošní víkendovce, která se odehrála v Moravském krasu. Díky porozumění Obecního úřadu Vilémovice se místní turistická ubytovna stala základnou pro jedenáct „kluků a holek z kartotéky kurátorů pro mládež“ a jejich doprovod. Program byl zaměřen na poznaní sice blízkého, ale přesto těmto dětem ne moc známého okolí. Nejvíc však lákalo seznámení s prací amatérských speleologů.

Do historie objevovaní podzemních prostor děti nahlédly ve vilémovickém muzeu. Pravým dobrodružstvím byl však sestup do labyrintu chodeb Šamalíkových jeskyní. Výprava do těchto veřejnosti jinak nepřístupných jeskyní proběhla za doprovodu zkušených jeskyňářů ze ZO ČSS 6-16 Tartaros. Překonání obavy z cesty tmou a stísněným prostorem může být dobrou přípravou pro další a úspěšnější zvládání zátěžových situací běžného života. Prostředí přírody krasové oblasti a kolektivu se pro zúčastněné stalo nejen nevšedním zážitkem, ale i prostorem pro sociální učení často tak potřebné pro získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

Další připravovanou akcí je v srpnu týdenní tábor v Soběšínské zátoce. Zde se děti v prostředí stanové základny na břehu řeky Sázavy seznámí se základy vodáctví. Na podzim účastníky projektu „Dobrodružství“ čeká ještě víkend v lanovém centru a pobyt na ranči s koňmi.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter