Zdravotník: odborník a manažer léčebné péče

9. srpna 2005, zprávy z MěÚ, přečteno: 3948×

S ředitelkou Nemocnice Blansko MUDr. Ilonou Rybářovou podruhé o problémech zařízení v jehož čele stojí. Minule jsme se v úvodu rozhovoru s MUDr. Ilonou Rybářovou zmínili o nejnutnějších krocích, které musela po svém nástupu udělat. Většina debaty se soustředila na otázky ekonomické.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zmínila jste se o centrálním zásobování. Je opravdu takovým potřebným řešením?

„Centrální zásobování je důležité. Jako nedostatek vidím, že si každé oddělení objednávalo zdravotnický a spotřební materiál samostatně bez toho, že by dodávky byly regulovány. Zavedli jsme provoz centrálního zásobování a pomocí softwaru virtuálních aukcí, což je program, který nám koupilo Město Blansko, vybíráme nejefektivnější komodity pro nemocnici. První výsledky ukazují, že tento systém umožní statisícové úspory již v tomto roce.“

Je to možné?

„Dosud bylo pravidlem, že firmy, které dodávají především léky a zdravotnický materiál, diktují svoje ceny. Ale my jsme to obrátili. Pomocí aukce oslovíme firmy a potom z užšího výběru vybereme firmu vítěznou.“

Nižší cena je pěkná, ale co na to kvalita?

„Samozřejmě to není na úkor kvality materiálu. Oddělení vede zdravotní sestra — specialistka, která ve spolupráci s vrchními sestrami oddělení porovnává k ceně současně kvalitu.“

Stále mluvíme o ekonomice, ale nemocnice má ještě další poslání. Jaký tam je stav?

„Ráda bych zdůraznila, že kromě nákladových položek se intenzivně zabývám také analýzou zdravotní péče se zřetelem na kvalitu léčebné péče a rozvíjení oborů a činností, které mohou zvýšit výkonnost nemocnice. Obecně řečeno, aby stávající personální a technické vybavení naši nemocnice bylo co nejvíce využito, byla zvýšena obložnost, činnost ambulantního provozu apod. Ale chtěla bych poznamenat, že je to velmi svízelné, neboť zdravotní pojišťovny velmi pečlivě zvažují nasmlouvání jakékoliv další činnosti, která by znamenala zvýšení úhrady zdravotní péče z jejich strany.“

Váš nástup do funkce ředitelky nebyl provázen potleskem, ale spíše vyvolal nesouhlas...

„Ano, byly médiím odeslány dopisy, ve kterých se objevil nesouhlas s mým jmenováním do funkce. Nebyly v nich žádné argumenty, v čem je moje neschopnost pro tuto funkci, a byly anonymní, takže jsem neměla komu odpovědět. Proto jsem svolala na 28. dubna shromáždění zaměstnanců k diskuzi nad dosavadním stavem hospodaření nemocnice, nad výsledky analýzy zdravotnického provozu a nad další koncepcí léčebné péče. Diskuze se zúčastnili i zástupci zřizovatele, paní starostka PhDr. Králová a místostarosta Ing. Král.

V číslech a grafech jsem uvedla výkonnosti v jednotlivých odděleních a nastínila jsem slabá a silná místa, jak je ukázala podrobná analýza. Považuji totiž za zásadní, aby spolupracovníci znali cíle managementu nemocnice a ztotožnili se s nimi. Domnívám se, že vedoucí pracovníci oddělení se dosud více zaměřovali na odbornou stránku léčebné péče a nebyli v potřebné míře zainteresovaní na jejich ekonomických výsledcích. Moje představa je taková, že každý odpovědný pracovník je současně manažerem. I když se v diskuzi nikdo na nic nezeptal, po této schůzce už nepřišel ani jeden anonymní dopis, a to ani na webových stránkách.“

Nebylo by vhodnější, kdyby přece jen v čele zdravotnického zařízení byl manažer?

„Nedomnívám se, že by nemocnici musel řídit manažer, právník nebo inženýr. Svou výhodu vidím v tom, že jsem se dříve jako zástupce primáře podílela na odborném a ekonomickém vedení resuscitačního lůžkového oddělení a potom jsem řídila zdravotnickou záchrannou službu na území okresu Blansko. Ke zkušenostem z oblasti léčebné péče jsem přidala zkušenosti z oblasti managementu. Jednostrannost není dobrá.“

Vystudovala jste medicínu, udělali čtyři atestace, máte dvacet roků lékařské praxe v okrese a sedíte v kanceláři, není to škoda?

„Právě proto, že jsem současně i patriot Blanska, chtěla bych tyto znalosti a zkušenosti zúročit k udržení stability nemocnice tak, aby si získala pevné místo v síti zdravotnických zařízení kraje. Současně bych chtěla využít odbornosti k navázání kontaktů s ostatními zdravotnických zařízeními, s nimiž tato nemocnice s ohledem na nekomplexnost musí spolupracovat tak, aby vztahy byly účelné a pacientům zajistily potřebnou návaznou péči.“

Nemáte přesto obavy, že za ředitelským stolem ubudou informace z praxe?

„Kontakty s lékařskou praxí udržuji i nadále. Nechci se při výkonu této funkce vzdát odborné erudice. Proto se v mimopracovní době zapojuji do služeb na zdravotnické záchranné službě a na resuscitačním oddělení v Boskovicích.“

Poděkoval jsem za rozhovor a popřál hodně úspěchů v řešení dalších nutných úkolů ku prospěchu Nemocnice Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter